บก.ทท.-สมาคมแม่บ้าน ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคดูแลบรรเทาความเดือดร้อนปชช.จากโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย( บก.ทท.) มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์ประกอบด้วย ข้าวสาร, ไข่ไก่, วัตถุดิบปรุงอาหาร, อุปกรณ์เตาหุงต้ม, ถังแก๊ส เพื่อใช้ในภารกิจจัดอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดย พล.ต.ธนินทร์ พู่ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผอ.สสน.นทพ.) เป็นผู้รับมอบนำไปปฏิบัติภารกิจดังกล่าว

ทั้งนี้ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.ทสส./หน.ศปม.) มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ จึงได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในกองบัญชาการกองทัพไทย เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามกองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมทั้งจะดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon