คำสั่งศาลปกครองสูงสุดยืนทุเลาเบรกประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงช่วงแก่งคอย-กลางดง ปางอโศก-บันไดม้า

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนทุเลาบังคับเบรกประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า เป็นการชั่วคราว เหตุสงสัยคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ที่ให้ บริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด ชนะประมูล อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ศาลปกครอง ถนนเเจ้งวัฒนะ ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลางให้ให้ทุเลาการบังคับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟไทย-จีน สัญญา 3-1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ตามที่บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์เทน เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ร่วมกันกระทำเปลี่ยนผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟไทย-จีน สัญญา 3-1 ฯ โดยให้บริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด ชนะการประมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลเห็นพ้องกับศาลปกครองกลาง ว่าการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าอุทธรณ์ของบริษัท บีพีเอ็นพี จำกัดฟังขึ้นจึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบตัวยกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลางในชั้นนี้จึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพียงบางช่วงเส้นทางเท่านั้น รฟท. ยังคงดำเนินการประกาศและเอกสารประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ในการพัฒนาระบบรถไฟความร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงทพมหานคร-หนองคาย ในช่วงงานสัญญาอื่น ๆเพื่อเชิญชวนบุคลที่สนใจเข้าประกวดราคาอยู่ กรณีนี้จึงเห็นว่า ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ รฟท.ในส่วนงานอื่น ๆ และไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของ รฟท. เนื่องจากยังมิได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าเส้นทางรถไฟสายดังกล่าวที่อาจส่งผลต่อการบริการสาธารณะของ รฟท. ดังนั้น จึงเห็นว่าการทุเลาบังคับคดีในครั้งนี้ ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ และไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะของ รฟท.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon