สมศักดิ์ กิตติธรกุล ยื่นถาม4ข้อ-ปม ‘อปท.’ ซื้อวัคซีน

นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ออกโรงแถลงกรณี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เบรก อปท.ทั่วประเทศไม่ให้จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ในระยะแรก เพื่อนำไปฉีดให้กัประชาชนในพื้นที่

ระบุว่ากฎหมายและระเบียบหลายฉบับ ให้ อบจ.มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค

แต่เพื่อความชัดเจน ไม่เกิดปัญหากับหน่วยตรวจสอบ สมาคม จึงมีหนังสือหารือ 4 ข้อไปยังกระทรวงมหาดไทย 1.กรณีจะจัดซื้อต้องดำเนินการอย่างไร 2.กรณีที่ อบจ.ร่วมมือกับ อปท.อื่นๆ ต้องดำเนินการอย่างไร 3.กรณี อบจ.ร่วมมือกับหรือหน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการอย่างไร และ 4.กรณีอื่นๆ ที่ อบจ.สามารถดำเนินการได้

เกิด 10 มกราคม 2489 นิกเนม โกหงวน

นายก อบจ.กระบี่ 7 สมัย

จบมัธยมต้น ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ม.ปลาย ร.ร.อำนวยศิลป์ พระนคร

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณทิต Southeastern Louisiana University USA. รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาเอก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ รามคำแหง บุกเบิกการท่องเที่ยวกระบี่ สร้างโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ คาบาน่า ขึ้นแห่งแรกบนเกาะพีพี เมื่อ 2533 พร้อมก่อตั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวกระบี่
ปี 2535 โดยเป็นนายกสมาคมคนแรก ปั้นอ่าวมาหยา ให้มีชื่อเสียงระดับโลก

ลงเล่นการเมืองท้องถิ่น ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด และเป็นประธานสภาจังหวัดกระบี่ ในปี พ.ศ.2538

นายก อบจ.กระบี่ คนแรก (ตามการบังคับใช้กฎหมายใหม่) ปี 2540

จากนั้นได้รับการเลือกตั้ง นั่งเก้าอี้นายก อบจ.กระบี่ ต่อเนื่อง 6 สมัย 24 ปี

เข้าวินได้รับเลือกตั้ง เป็นนายก อบจ.สมัยที่ 7 แบบไร้คู่สมัครแข่งขัน ในการเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563 กวาดไป 162,356 คะแนน

นั่งเก้าอี้ นายกสมาคมฯมาตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2561 กระทั่งปัจจุบัน

ล่าสุดออกโรง ทำหนังสือถึงมหาดไทย ขอความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ การจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ไปฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon