พช.อุบลฯ สืบสานผ้าไทยงดงาม “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

พช.อุบลฯ สืบสานผ้าไทยงดงาม “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

วันที่ 7 มิถุนายน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวจิราพร หมื่นสุข นักวิชาการส่งเสริมพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ลงพื้นที่สืบสานผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งบ้านคำปุน เป็นแหล่งผลิตและแหล่งเรียนรู้ถึงกระบวนการถักทอผ้าไหมของไทยที่ สั่งสมมานานปี เพื่อสืบสานภูมิปัญญาตั้งเดิมของท้องถิ่น โดยมีผู้ให้ความรู้แก่ช่างทอในปัจจุบันคือ นางคำปุน ศรีใส ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์-ถักทอ พ.ศ.2537 ศิลปินแห่งชาติ (หัตศิลป์-ถักทอ) ประจำปี 2561 และบุตรชาย คือ นาย มีชัย แต้สุจริยา ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 อีกทั้งยังเป็นผู้คิดค้นและออกแบบผ้าลายกาบบัว ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับบ้านคำปุนได้ ทอลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สืบเนื่องจากพระกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทย ที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานลวดลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่มจากทั่วทุกภูมิภาค ได้นำไปทอจนกลายเป็นผ้าผืนงาม ที่สร้างความประทับใจ

ในการนี้ นายมีชัย แต้สุจริยา เจ้าของ และตัวแทนกลุ่มทอผ้าบ้านคำปุน กล่าวว่า กลุ่มทอผ้าบ้านคำปุน ได้ทอผ้า ประเภทเทคนิคการทอ มัดหมี่ 2 ตะกอ ทอตามแบบอัตลักษณ์ผ้ากาบบัว ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี และ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 2557 ( กระทรวงวัฒนธรรม ) ประกอบด้วย 1 เส้นยืนทิว 2 เส้นพุ่ง มัดหมี่ 3 เส้นพุ่งมับไม ( หางกระรอก) 4 ขิด ( ยก ) อีกทั้งยังมีการเพิ่มเทคนิค จก ( จกดาว ) และ เกาะล้วง ตามลวดลายขอพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ให้มีความประณีต และ มีคุณค่า เส้นไหมที่ใช้ทอเป็นไหมไทย ผ้านี้ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ สีครั่ง เพื่อรักษาและสืบสานภูมิปัญญาการใช้สีย้อมธรรมชาติที่บรรพบุรุษของไทยได้ถ่ายทอด ส่งต่อมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน ลวดลายที่ใช้ในการทอลายผ้าพระราชทานนี้ รักษาให้คงไว้ตามแบบที่ได้ พระราชทานทุกประการ เพื่อเทอดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพ และ นำเอาเทคนิคการทอแบบต่างๆ ที่ใช้ในผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และ บ้านคำปุน มาถักทอ ตกแต่งให้มีคุณค่า เป็นตัวแทนของความจงรักภักดีที่ราษฎร เกษตรกรของเมืองนี้ มีต่อพระองค์

สำหรับความหมายของ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” นั้น ลาย S หมายถึงSirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย S จำนวน 10แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน= Eternity Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon