พงศ์เทพ ไข่มุกด์ เบนเข็มงานสังคม-การเมือง

ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 10 กุมภาพันธ์ 2564

มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 28 กันยายน 2563

เกิด 10 กุมภาพันธ์ 2504 พื้นเพชาวนราธิวาส

จบชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอกด้านการพัฒนาชนบท (Rural Development) จาก Central Luzon state University Philippines

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 62, ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส10) สถาบันพระปกเกล้า

บรรจุรับราชการครั้งแรก 1 เมษายน 2526 เติบโตก้าวหน้าในสายการปกครองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด

ผ่านการเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ.2556

2558 นั่งรองผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช ปี 2562 โยกเป็นรองผู้ว่าฯปัตตานี และย้ายกลับไปเป็นรองผู้ว่าฯนครศรีธรรมราชอีกรอบ

ปี พ.ศ.2563 สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิฯดังกล่าว

ข้าราชการดีเด่น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ปี 2544

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลครุฑทองคำ ปี 2546 และ 2563 ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ในเอกสารความรู้ของสถาบันดำรงราชานุภาพ ได้แก่ เรื่องความสำเร็จในการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้วยกลไกการดำเนินงานแบบประชารัฐในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และเรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการใช้บริหารงานปกครองและการบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย

เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2564 นี้

วางแผนชีวิตหลังหลักไมล์ 60 มุ่งทำงานด้านสังคม และการเมือง มุ่งรับใช้ชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ครูโอ๊ะ’ ชงโมเดล Perkins International School ผลิตหนังสือเบรลล์
บทความถัดไปกุนซือเวลส์สุดปลื้มได้คุมทีมชาติลงเล่นยูโร หวังเปิดหัวสวยพาทีมฉลุย