สุราษฎร์ฯสกัดโควิด จับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 8 ราย

สุราษฎร์ฯสกัดโควิด จับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 8 ราย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ผอ.ศปก.อ.) สั่งการให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว นำโดย ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย ชูนาค ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยศกมล ช่วยบำรุง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กาญจนดิษฐ์ สาธารณสุข อ.กาญจนดิษฐ์ สมาชิก อส. ร่วมกับจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ตม.สุราษฎร์ธานี ออกตรวจสอบสถานประกอบการและการทำงานของแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 แห่ง (4 บริษัท) เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 มิ.ย.64 ตรวจสอบแรงงานสัญชาติไทย จำนวน 19 คน (ชาย 12 หญิง 7) ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 39 คน (ชาย 27 หญิง 12) ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานโดยใช้ความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อและถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเคร่งครัด

จากการตรวจสอบได้พบแรงงานต่างด้าว จำนวน 8 ราย กระทำผิด โดย 4 รายถูกแจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าว” ไม่แจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาเข้าพักอาศัย (ตามมาตรา 37(2) พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2522) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 84 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2522 ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 4,000 บาท อีก 2 ราย ข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที่ทำให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าทำงานกับนายจ้าง อีก 1 ราย ข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และ 1 ราย ข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด และทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน เจ้าหน้าที่ได้บันทึกการจับกุม และส่งพนักงานสอบสวน สภ.กาญจนดิษฐ์ ดำเนินคดีต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แพทย์ชนบทแนะรัฐบาลยอมรับความจริง สัปดาห์หน้าวัคซีนไม่พอ ลดโกลาหลหน้างาน
บทความถัดไปกรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี จ.ขอนแก่น