โควิดแรงไม่หยุด นครปฐมผุดอีก323 ราย พบในเรือนจำ180

วันที่ 4 กรกฎาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นฐ. ทีม SAT & SRRT เผยสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 323ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัด 143 ราย และพบผู้ป่วยในเรือนจำ 180 ราย เป็นสัญชาติไทย 314 ราย อื่นๆ 9 ราย อำเภอที่พบสูงสุดประจำวันนี้

3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมือง 254 ราย อำเภอนครชัยศรี 24 ราย และอำเภอสามพราน 19 ราย เสียชีวิต 3 ราย(ผู้เสียชีวิตรวม 53 ราย) ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม

Cluster HR ในโรงชำแหละสุกร กลุ่มผู้ประกอบอาชีพลักษณะโรงงาน สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้ข้อเสนอแนะติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มในทุกอำเภอ จัดทำมาตรการ เร่งค้นหาผู้เสี่ยงสูง เน้นการกักกัน การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เช่นโรงชำแหละสุกร กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ โรงงาน ในการระบาดลักษณะคลัสเตอร์/โรงชำแหละสุกรพิจารณา ดำเนินการ Bubble and Seal รวมทั้งกำกับติดตามมาตการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ป่วยที่พบติดเชื้อในเรือนจำสูงถึง 180 ราย ต้องได้รับการดูแล รักษาอย่างเร่งด่วนเนื่องจาก มีความเป็นกลุ่มก้อน และ มีความเสี่ยงสูง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พลพีร์ โต้ ‘สิระ’ ปมวัคซีนทางเลือกล่าช้า ไล่กลับไปดูคดีฆาตกรรม ชี้ ‘นพ.บุญ’ เป็น กก.จัดหา คนทำงานรู้กันดี
บทความถัดไป‘ปูน ธนพัฒน์’ หนุนแก้ รธน.ทั้งฉบับ หวังประเทศก้าวหน้า มึนคนบางกลุ่มยังอยู่ในกะลา