‘ครม.’ ไฟเขียว ซื้อวัคซีนไฟเซอร์-โมเดอร์นา หวั่นถ้าไม่ผ่าน ปชช.ไม่โอเค

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากบ้านพักใน ร.1 ทม.รอ เนื่องจากต้องกักตัวตามมาตรการสาธารณสุข หลังเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงระหว่างไปเปิดงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยการประชุมครม.ครั้งนี้มีวาระพิจารณาจำนวนมาก แต่พิจารณาเรื่องการทำสัญญาจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ และโมเดอร์นา ยาวนานที่สุดประมาณ 40 นาที เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการสอบถามถึงการทำสัญญากับไฟเซอร์และโมเดอร์นา โดยมีนายวิษณุกับนายอนุทินทำหน้าที่เป็นผู้อธิบายหลัก ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ไม่ค่อยได้แสดงความเห็นอะไร ทั้งนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สงสัยและสอบถามว่า เมื่อครั้งสั่งซื้อซิโนแวคไม่ได้มีการนำสัญญามาขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม. นำเข้าครม.เฉพาะตอนขออนุมัติงบประมาณเท่านั้น เหตุใดครั้งนี้จึงต้องนำเข้าครม. ทำให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อธิบายให้ที่ประชุมฟังว่าสัญญามีความละเอียดอ่อน และในสัญญาของไฟเซอร์และโมเดอร์นามีการระบุห้ามเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะ เพราะเขาขายให้แต่ละประเทศในเงื่อนไขและราคาที่แตกต่างกันไป ห้ามหลุดเด็ดขาด เพราะหากสัญญาหลุดออกไปสู่สาธารณะ ทางบริษัทเจ้าของวัคซีนสามารถใช้เป็นเงื่อนไขยกเลิกสัญญาและฟ้องร้องไทยได้

รายงานข่าวแจ้งว่า นายวิษณุยังได้อธิบายกรณีการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาว่า การจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาจะไม่ใช้งบประมาณของรัฐ แต่ให้เอกชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองร้อยเปอร์เซ็นต์ รัฐบาลโดยองค์กรเภสัชกรรมเป็นเพียงตัวกลาง เนื่องจากโมเดอร์นาจะทำสัญญากับรัฐเท่านั้น ขณะเดียวกัน รัฐจะไม่มีสิทธิฟ้องบริษัทเจ้าของวัคซีนหากมีการส่งล่าช้า และเอกชนผู้ซื้อผ่านองค์กรเภสัชกรรมก็ไม่สามารถฟ้ององค์กรเภสัชกรรมได้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามช่วงหนึ่งนายจุติ ได้กล่าวว่า ถ้าสัญญาฉบับนี้ไม่ผ่านครม.เดี๋ยวประชาชนจะไม่โอเค จากนั้นที่ประชุม ครม.จึงมีมติเห็นชอบวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตามหลังจากมีการหารือกันพอประมาณ ที่ประชุม ครม.จะมีเห็นชอบให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามกับไฟเซอร์ และองค์กรเภสัชกรรมเป็นลงนามกับโมเดอร์นา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon