‘บิ๊กป้อม’ สั่งคณะทำงานเร่งแก้ไขความเดือดร้อนปชช. ฝ่าวิกฤตโควิด-19

เมื่อที่ 9 กรกฎาคม ห้องประชุม 108 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video conferrence) โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี เเละเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า ท่านนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเป็นอย่างมาก และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงทุกกระทรวงเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงอีกด้วย ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้ข้อยุติ หากมีประเด็นปัญหาใด ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ขอให้สร้างการรับรู้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ในภายหลัง จากนั้นคณะกรรมการกำกับติดตามฯ ได้มีการ พิจารณาเห็นชอบคณะอนุกรรมการ ติดตามการแก้ไขปัญหา จำนวน 3 คณะ เพื่อช่วยเหลือ เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงาน ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และได้มอบหมายให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ทั้ง 3คณะ เป็นผู้บูรณาการ ติดตามการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของมวลชนในภาพรวม ร่วมกับกระทรวงต่างๆ และสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การช่วยเหลือ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่ แม้ว่าจะต้องมีการปรับรูปแบบ การทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อไป และที่สำคัญ ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นด้วย เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon