โฆษกตร. เผยยอดจับกุมฝ่าเคอร์ฟิวคืนที่ 4 ยอดลดลงเหลือ 95 ราย ภาค 9 ยังครองแชมป์

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พล...ยิ่งยศ  เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีวิทยุสั่งการ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 สั่งการและกำชับการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง ...ฉุกเฉินฯ ..2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ในการควบคุม ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดฝ่ายปกครอง เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจตราห้ามมิให้บุคคลออกนอกเคหสถานในห้วงระหว่างเวลา 21.00-04.00 . นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติการตั้งจุดตรวจประจำวันที่ 15 กรกฎาคม (ข้อมูล วันที่ 14 กรกฎาคม) จับกุมผู้ฝ่าเคอร์ฟิวออกนอกเคหสถานทั้งสิ้น 95 ราย ดังนี้

1. พื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 38 ราย

2.พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 1 ราย

Advertisement

3. พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 7 ราย

4. พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 49 ราย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้กำชับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายยึดการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากพื้นที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ต้องถูกดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงมาตรการตามข้อกำหนดฯ รวมถึงความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ หากพบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งมายังสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลข 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image