‘พช.นครพนม’ ขับเคลื่อน ถนนกินได้ หนุนปลูกผักสวนครัว-สมุนไพรไทยทางเลือก ป้องโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางสุภาพร ศรีประทุม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน (พัฒนากร) ขับเคลื่อนกิจกรรม “ถนนกินได้” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ”นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ ด้วยชุมชนท้องถิ่น” (Nakhon Phanom Happy Creation) จุดนำร่อง ตำบลศรีสงคราม ณ บ้านยางงอย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยพัฒนากรตำบลร่วมกับชุมชนการกำหนดพื้นที่ริมถนนของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งกระจาย แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ วัตถุดิบ พืชผักสวนครัวในชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างชุมชนเกื้อกูล รักษาสิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง โดยกำหนดปลูกพืชผักกินได้/สมุนไพรริมถนน ผลผลิตที่เกิดขึ้นไม่มีเจ้าของ ผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาสามารถเก็บไปบริโภคได้ตามความจำเป็น โดยวันนี้ชุมชนร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมถนนระยะทางประมาณ 150 เมตร ปลูกผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน รวมถึงพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ ไพล มะกรูด มะนาว กะเพรา โหระพา แค ผักแพว แมงลัก มะเขือ ฯลฯ

ในการนี้ จังหวัดนครพนม ได้รณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างครัวชุมชน / ถนนกินได้ และกองทุนเมล็ดพันธ์หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรซึ่งเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆหลายโรครวมทั้งโควิด19 อย่างกระชาย ขิง ฟ้าทลายโจร หากทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพรไทย จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้ ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นี้ ได้อย่างปลอดภัย และต่อเนื่องจนเป็นนิสัยหรือวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยอำเภอศรีสงครามกำหนดเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัว/สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการกำหนดจุดนำร่องสร้างครัวชุมชน/ถนนกินได้ ระดับอำเภอ/ตำบล รวม 10 แห่ง ดังนี้

จุดนำร่องระดับอำเภอ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอศรีสงคราม (ข้างชมรม ผรส.อำเภอศรีสงคราม ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ปรับพื้นที่และเตรียมแปลงสำหรับการปลูก
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ร่วมกันปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำมา เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ฟ้าทะลายโจร มะกรูด มะนาว แค ฯลฯ

จุดนำร่องระดับตำบล จำนวน 9 ตำบลๆละ 1 แห่ง กำหนดแผนปฏิบัติการระหว่างวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
ต.ศรีสงคราม (บ.ยางงอย ม.3) วันที่ 15 ก.ค.64 ต.นาเดื่อ (บ.อีอูด ม.3) วันที่ 20 ก.ค.64
ต.บ้านเอื้อง (บ.หนองผือ ม.11) วันที่ 22 ก.ค. 64 ต.สามผง (บ.ศรีเวินชัย ม.6) วันที่ 24 ก.ค.64
ต.ท่าบ่อสงคราม (บ.ดอนสมอ ม.1) วันที่ 23 ก.ค. 64 ต.บ้านข่า (บ.นาหนองยาว ม.7) วันที่ 29 ก.ค.64
ต.นาคำ (บ.เหล่า ม.4) วันที่ 21 ก.ค.64 ต.โพนสว่าง (บ.โพนขาว ม.3) วันที่ 27 ก.ค.64
ต.หาดแพง (บ.อ้วน ม.4 “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562”) วันที่ 28 ก.ค. 64

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รมว.สุชาติรับลูกนายกฯ รับฟังเสียงเอกชน เดินมาตรการเยียวยาแรงงาน ตอบโจทย์ธุรกิจ
บทความถัดไปธ.กรุงเทพ ขานรับมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน เริ่มเปิดลงทะเบียน 19 ก.ค.นี้