อบจ.โคราช ได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มแค่ 29,000 โดส จากที่จองไป 1 แสนโดส

รองนายก อบจ.โคราช ยันได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม 29,000 โดส จากที่จองไป 1 แสนโดส ขณะนี้อยู่ระหว่างรอราชวิทยาลัยแก้ระเบียบการชำระเงิน และคืนวัคซีน 10 เปอร์เซ็นต์ ก่อนรับวัคซีนแล้วส่งมอบ ศบค.จังหวัดเป็นผู้จัดสรร

นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยความคืบหน้าการวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เป็นผู้ดำเนินการสั่งจองและจัดซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่า ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากราชวิทยาลัยฯ แล้ว ที่ได้เปิดรายชื่อ 54 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในระยะที่ 1 นี้ให้กับประชาชน จำนวน 375,320 คน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับจัดสรรมา 58,000 โดส สำหรับประชาชนในพื้นที่ 29,000 ราย จากที่สั่งจองไปเบื้องต้น 100,000 โดส ให้ประชาชน 50,000 ราย แต่ทั้งนี้ยังต้องรอความชัดเจนจากราชวิทยาลัยฯ อีกว่าจะให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนไหน อย่างไรเกี่ยวกับระเบียบการชำระเงิน ก่อนที่จะจ่ายเงินก้อนแรก 50% ให้กับราชวิทยาลัยฯ ส่วนอีก 50% จะจ่ายในวันรับวัคซีน ซึ่งตอนนี้ได้เตรียมเงินไว้พร้อมแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าจะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรกนี้เมื่อไร

นายวีระชาติกล่าวว่า ส่วนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ทางราชวิทยาลัยฯ กำหนดหลักเกณฑ์ขัดต่อระเบียบราชการว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เชื่อว่าทางราชวิทยาลัยฯ กำลังเร่งพิจารณาปรับแก้อยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไรกับ 10% ที่ต้องคืนให้กับราชวิทยาลัยฯ เพื่อกันเอาไว้จัดสรรให้กับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งตอนนี้ ราชวิทยาลัยฯ ยังไม่ชี้แจงมาว่าจะปรับแก้แบบไหนเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนได้โดยไม่ขัดระเบียบราชการ แต่ทาง อบจ.ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และพยายามสอบถามไปยังราชวิทยาลัยฯ เป็นระยะๆ ซึ่งหากได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มมา อบจ.จะเร่งส่งต่อให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ โดยเร็ว เพื่อไปบริหารจัดการตามแผนที่เสนอให้ที่ประชุม ศบค.จังหวัดฯ และทางราชวิทยาลัยฯ รับทราบ

อบจ.เป็นเพียงหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัด ให้จัดสรรงบท้องถิ่นมาจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อฉีดสร้างภูมิคุ้มกันฟรี ให้กับกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งเบื้องต้นทราบมาว่า ทางจังหวัดทำแผนบริหารจัดการวัคซีนแจ้งไปยังราชวิทยาลัยว่า จะจัดสรรวัคซีนฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด โดยเป็นผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี จัดสรรวัคซีนไว้ 50%, กลุ่มเสี่ยงสูง อายุ 60 ปีขึ้นไป และมี 7 โรงเรื้อรัง จัดสรรไว้ 25%, กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 20% ส่วนอีก 5% ที่เหลือ จะสำรองเอาไว้ตามหลักการแพทย์ เผื่อวัคซีนเสียหาย

“ซึ่งจากกระแสข่าวที่หลายคนได้ยินมาว่าจะมีการกันวัคซีนซิโนฟาร์มส่วนหนึ่งให้กับครูในโรงเรียนสังกัด อบจ.นั้น จึงไม่เป็นความจริง เพราะการจัดสรรวัคซีนฟรีให้กับประชาชนแต่ละกลุ่มในพื้นที่จังหวัด เป็นอำนาจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ที่จะทำแผนจัดสรรวัคซีนเสนอให้ของ ศบค.จังหวัดฯ พิจารณาว่าประชาชนกลุ่มใดสมควรจะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มนี้เป็นการเร่งด่วนและจะได้รับในสัดส่วนเท่าใด ทาง อบจ.ไม่มีอำนาจพิจารณาในเรื่องนี้ ดังนั้น การที่ประชาชนสอบถามเข้ามาทางไลน์ และเพจเฟซบุ๊กของ อบจ.ว่าจะเปิดรับลงทะเบียนจองวัคซีนได้เมื่อไร จึงไม่สามารถให้คำตอบได้ จะต้องรอ สสจ. หรือทางจังหวัดฯ ชี้แจงให้ทราบเท่านั้น” นายวีระชาติกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon