ปิติ ศรีแสงนาม แนะ ‘กว่างโจวโมเดล’ สู้เดลต้า

อ าจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกโรงแนะ ใช้กว่างโจวโมเดล รับมือโควิด
สายพันธุ์เดลต้าระบาด แทนมาตรการเข้ม ล็อกดาวน์สนิทเหมือนอู่ฮั่น ตามข้อเสนออธิบดีกรมควบคุมโรค สู้โควิด

ชี้ว่า กว่างโจวโมเดล เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ามากกว่า

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้นำต้องกล้าตัดสินใจ บนข้อมูลที่รอบคอบ รอบด้าน และมีแผนการรองรับ

รศ.ดร.ปิติ จบมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต จุฬาฯ

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.A. International Economics and Finance และ Ph.D. in Economics จาก University of Melbourne (AUSTRALIA)

แรกเริ่ม ประเดิมเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต จากนั้นเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่อมาได้ทุนรัฐบาลไทย บินไปศึกษาต่อออสเตรเลีย จบปริญญาเอก

หลังจบดอกเตอร์กลับไทย ได้มีโอกาสบวชเรียนกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตฺโต) ที่วัดญาณเวศกวัน เพื่อนำความรู้ทางแนวคิดพุทธศาสนา และแนวคิดตะวันออกมาประยุกต์ใช้กับระบบเศรษฐศาสตร์กระแสหลักทุนนิยม สร้างกรอบแนวความคิด และนโยบายทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ และรั้งตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ล่าสุดออกมาแนะ ใช้กว่างโจวโมเดล สู้รับมือสายพันธุ์เดลต้าระบาด

โดยต้องกล้าตัดสินใจอย่างทันท่วงที ควบคู่ไปกับการเร่งตรวจเชื้อเชิงรุก บังคับใช้กฎหมายเข้มงวดไม่เลือกปฏิบัติ จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็น ส่งกำลังบำรุงประชาชนไม่ขาดแคลน เร่งฉีดวัคซีน วางแผนเผชิญเหตุอย่างชัดเจน รัดกุม ฯลฯ

พร้อมย้ำ นาทีนี้ประเทศไทยต้องการภาวะผู้นำและมาตรการที่รอบคอบครบถ้วน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ประกันสังคม พร้อมช่วยผู้ประกันตน ม.33 รับสิทธิว่างงานเหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้าง
บทความถัดไปอยู่ๆก็ถูกแอบอ้าง แอนดริว เกร็กสัน ฝากถึง ‘ใครที่เข้าใจว่ากำลังคุยกับผมอยู่’ โปรดเข้าใจ