อาร์ยูแอสเซท หนุนผลิตหน้ากากป้องกันไวรัส มอบต่อบุคคลากรการแพทย์

นายธีระชัย รัตนกมลพร ประธาน บริษัท อาร์ยูแอสเซท ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 รุนแรงมากขึ้น บุคคลากรทางการแพทย์ต้องประสบปัญหาการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบกับอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองก็ไม่เพียงพอ บริษัทจึงให้การสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯและสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาฯ ผลิตหน้ากาก Cure AIR SURE เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ล่าสุด การสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำมาผลิตหน้ากาก Cure AIR SURE จำนวน 1000 ชุด มูลค่า 400,000 บาท ผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำหน้ากาก Cure AIR SURE ไปส่งมอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ใช้ดูแลผู้ป่วย Covid-19 ในโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ สำนักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย กองทันตแพทย์ กรมการแพทย์ทหารบก สถาบันราชนุกูล กรมสุขภาพจิต ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีอีก 2 แห่ง

ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัททำธุรกิจทางด้านนวัตกรรมจึงเห็นความสำคัญและส่งเสริมการผลิตอุปกรณ์ที่เน้นเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งหน้ากาก CUre AIR SURE เป็นผลงานการวิจัยสหศาสตร์ โดยนักวิชาการและบุคลากรจากสามหน่วยงานหลักภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ และคณะแพทย์ศาสตร์ ซึ่งจากการทดลอง CUre AIR SURE โดยแล็บทดสอบสี่แห่งในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่าได้ประสิทธิภาพดังนี้ 99 PFE (Particle Filtration Eficiency) 99.99 BFE (Bacterieal Filtration Eficiency) Fittest Score 192) มีประสิทธิภาพกันเชื้อโควิด19 ได้ 99% จากการใช้ในงานพบว่าหายใจสะดวกดูแลรักษาง่ายเหมาะที่จะใช้กับบุคคลากรที่มีความเสี่ยงทุกระดับจึงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างมาก ซึ่งบริษัททำธุรกิจด้านนวัตกรรม หากมีงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์เน้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมก็พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่และอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้เพื่อผลิตหน้ากาก Cure AIR SURE มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ติดต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯหรือที่สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาฯ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ห้องแล็บอิสราเอลพบยาที่มีอยู่แล้ว 18 ชนิดช่วยรักษาโควิด บางตัวยับยั้งเชื้อได้เกือบ 100 %
บทความถัดไปรมว.กีฬา ‘พิพัฒน์’ ตัวแทนรัฐบาลไทยบินไปญี่ปุ่นร่วมพิธีเปิด อลป.