THAICID เชิญร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่14 ว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำในยุคการระบาดใหญ่ 30 ก.ค.

THAICID แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการ THAICID National e-SYMPOSIUM 2021ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อหลัก  “วาระมิติความสัมพันธ์การชลประทานและการระบายน้ำอัจฉริยะเพื่อสรรสร้างผลิตภาพของน้ำอย่างยั่งยืนในยุคการระบาดใหญ่ผ่านรูปแบบการประชุมวิชาการออนไลน์เป็นครั้งที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดงานในปีที่ผ่านมา

 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย(THAICID) เปิดเผยว่า การจัดประชุมวิชาการ THAICID มีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมต่างๆของงานชลประทาน และการระบายน้ำของประเทศไทย ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ การจัดงานในปีนี้ ปรับรูปแบบเป็นแบบ e-SYMPOSIUM หรือการประชุมวิชาการออนไลน์แบบสื่อสาร 2 ทาง ภายใต้ชื่องาน THAICID National e-SYMPOSIUM 2021 ครั้งที่ 14  ในหัวข้อหลัก  “วาระมิติความสัมพันธ์การชลประทานและการระบายน้ำอัจฉริยะเพื่อสรรสร้างผลิตภาพของน้ำอย่างยั่งยืนในยุคการระบาดใหญ่ (The SMART Irrigation and Drainage Convention on Sustainable Water Productivity in Pandemic Era)”  ซึ่งนับเป็นการจัดประชุมวิชาการออนไลน์  เป็นปีที่หลังได้รับการตอบรับอย่างดีจากองค์กรเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เข้าร่วมการประชุมและรับชมการจัดงาน ครั้งที่ 13 ผ่านสื่อออนไลน์ในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาด้านการวางแผนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการชลประทาน การระบายน้ำ การป้องกันอุทกภัย และด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การดำเนินงานด้านการชลประทานมีประสิทธิภาพเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการนำมาปฏิบัติงานต่อไป  ผ่านการปาฐกถาในช่วงปฐมวาระ  โดย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน   ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศของนาข้าวประเทศไทย (INWEPF THAI)  และวาระปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ (Keynote Speakers) อีก 3 ท่าน จะกล่าวถึงเนื้อหาของหัวข้อหลัก ในอีก 3 มิติที่สำคัญ ได้แก่ 

 

มิติที่ 1 นโยบายเพื่อสรรสร้างผลิตภาพของน้ำอย่างยั่งยืน   โดย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   

มิติที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในยุคการระบาดใหญ่ โดยมร.ทากายูกิ ฮาจิวาร่า ผู้แทนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  หรือ FAO 

และ มิติที่ 3 ผลงานวิจัยเพื่อนวัตกรรมสรรสร้างการชลประทานและการระบายน้ำ   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คุณธนกุลวงศ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอบทความน่าสนใจอีก 6 บทความ ที่ผ่านการคัดเลือกจากบทคัดย่อกว่า 30 บทความ จาก 12 หน่วยงานหลัก ที่ร่วมส่งบทความทั้งจากประเทศไทยและประเทศจีน ผ่านเวทีแสดงผลงานแลกเปลี่ยนความรู้ ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์  ซึ่งผู้ที่เข้าชมการประชุมวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน สามารถโพสต์คำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ  ในขณะที่รับชมกิจกรรมผ่านออนไลน์ ได้ตลอด3 วัน  โดยผู้ดำเนินรายการและเจ้าของผลงาน จะดำเนินการตอบคำถามและข้อสงสัยด้วยตนเอง  

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวน องค์กรเครือข่าย สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมการประชุมวิชาการครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://thaicid.rid.go.th/2021  โดยสามารถเริ่มรับชมการจัดแสดงโปสเตอร์และวิดีโอบทความวิชาการทุกผลงานได้ตั้งแต่วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 และร่วมรับชมพิธีเปิดงานและการแสดงปาฐกถาพิเศษได้ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา09.00 . – 16.00 เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เพจดังข้องใจ ไร้ไฟเซอร์ให้กรอกจอง ต้องเลือกระหว่างแอสตร้าฯ กับไม่ฉีด
บทความถัดไปโควิดระยอง ยอดติดเชื้อวันนี้ทุบนิวไฮ 516 ราย อบจ.เร่งผุด รพ.สนาม 500 เตียง