ม.ล.ปนัดดาโพสต์อาลัย อ.ยุพิน ดุษิยามี รำลึกถึงคุณงามความดี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ส.ว.ได้โพสต์อาลัย ถึงอาจารย์ยุพิน ดุษิยามี ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยคนแรก ว่า

“นครปฐม ที่ข้าพเจ้ารักตราบนิรันดร์
รำลึกถึงคุณงามความดี
ท่านอาจารย์ยุพิน ดุษิยามี

จากวันนี้ไป ข้าพเจ้าคงจะไม่ได้เดินทางมายัง จ.นครปฐม อย่างต่อเนื่องเสมือนก่อนแล้ว จังหวัดที่ข้าพเจ้าได้มีบุญวาสนามารับราชการตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในความรับผิดชอบของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนักปกครอง และในฐานะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด อีกทั้งพบปะลูกหลานเยาวชนตามโครงการคนไทยรักในหลวง และโรงเรียนคุณธรรม ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าได้รับความกรุณาจากท่านผู้เป็นปูชนียบุคคลของบ้านเมืองไทย ผู้อำนวยการยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการจริยธรรมจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยท่านแรก โรงเรียนราชินีบูรณะ ฯลฯ ท่านอาจารย์ยุพินได้จากเราทุกคนไปเมื่อเช้าตรู่วันนี้ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ด้วยอาการป่วยเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองอย่างเฉียบพลันเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ท่านอาจารย์ยุพิน ดุษิยามี เป็นผู้ใหญ่ที่พี่น้องเพื่อนข้าราชการ ประชาชน และลูกหลานเยาวชนมีความเคารพรักและผูกพันกับท่านอย่างยิ่ง ด้วยท่านเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีจิตอันแสนงดงาม สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาด้วยน้ำเสียงอันไพเราะ บ่งบอกถึงความเป็นครูอาจารย์ผู้มีความเมตตายิ่ง กรุณายิ่ง เป็นแบบอย่างแห่งความเป็นกุลสตรีศรีสวัสดิ์ ท่านได้ให้ความกรุณาไปเยี่ยมข้าพเจ้าที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อข้าพเจ้าได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ไปรับราชการสนองพระเดชพระคุณที่ จ.เชียงใหม่ และยังได้กรุณาไปเยี่ยมข้าพเจ้า ภริยา และบุตรชาย ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ วันนั้น นับเป็นเวลาหลายปีผ่านพ้นไป ยังเปรียบเสมือนวันนี้ของข้าพเจ้า ที่คุณงามความดีของท่านอาจารย์ยุพิน ดุษิยามี จะดำรงสถิตเสถียรในความทรงจำ และจะไม่มีวันเลือนลางจางหายตราบชั่วชีวิตข้าพเจ้า

ท่านอาจารย์ยุพิน ดุษิยามี ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาในขณะมีอายุ 87 ปี และกำลังจะมีอายุครบ 88 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 15 สิงหาคม ศกนี้

ในเบื้องต้นได้ทราบจากข้าราชการ จ.นครปฐมว่า ท่านอาจารย์ยุพิน ดุษิยามี ทำเรื่องอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาล เพื่อขอทำหน้าที่เป็นครูให้กับนิสิตนักศึกษาแพทย์ต่อไป

“พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”

*กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง
จากกระผมและครอบครัว
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
(พ.ศ. 2552)”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นักกีฬาอายุน้อยที่สุดในโอลิมปิก พ่ายตกรอบแล้ว
บทความถัดไปม.เชียงใหม่ ประกาศ ลดค่าเทอม 50% ชำระได้ถึง 30 ก.ย. ช่วยนักศึกษา