‘ตรีนุช’ มอบนโยบายขับเคลื่อนบริหารงานบุคคล ก.ค.ศ. ขออย่ากังวลจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

ตรีนุชมอบนโยบายขับเคลื่อนบริหารงานบุคคล ... ขออย่ากังวลจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการร่วมการประชุม ติดตาม และรับฟังปัญหาการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ... ในการประชุมคณะทำงานดำเนินการนำร่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ... รวมจำนวน 120 คนว่าการเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานดำเนินการนำร่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อติดตาม และรับฟังปัญหาการดำเนินงานของสำนักงาน ... ในเรื่องของการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ... ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม ซึ่งทราบว่าแต่ละสถานศึกษามีบริบทที่แตกต่างกันด้วยความห่วงใยอย่างยิ่ง และขอให้กำลังใจไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างยากลำบากในสภาวการณ์เช่นนี้

..ตรีนุช กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามตนพร้อมทั้งรับฟัง  สภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนในแต่ละพื้นที่ และพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และขอให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการ การจัดการศึกษากับสถานศึกษาที่มีบริบทที่แตกต่างกันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเอง ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการศธ. ก็ได้หาแนวทางการช่วยเหลือในหลายเรื่องด้วยกัน เช่น การปรับยืดหยุ่นระเบียบการใช้เงินอุดหนุนรายหัว, การนับเวลาเรียนและการประเมินผลการจัดการเรียน, การบริหารจัดสรรสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง เรื่องการบริหารวัคซีนให้แก่ข้าราชการครูทั่วประเทศและการจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยา  ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน และข้าราชการครู ฯลฯ ซึ่งจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไป

..ตรีนุช กล่าวเน้นย้ำในช่วงท้ายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมว่า ศธ. ได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผลักดันนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ในทุกพื้นที่ ขออย่าได้กังวล และเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันได้ ถ้าทุกฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจกัน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไทยเฮ ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน แก่งกระจานเป็นมรดกโลก
บทความถัดไปเปลี่ยนคู่ด่วน! ‘เสมาเพชร-ไทฟุน’ ชวดชก ‘สิทธิชัย’ ฉะ ‘ตะวันฉาย’ แทน