อสส.ร่วมแพทยสภา แก้ปัญหากฎหมาย-ทางการแพทย์ร่วมกันเสริมประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ปชช.

อสส.ร่วมแพทยสภา จับมืออบรมวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคลากร พัฒนาผลงานวิชาการ เรียนรู้แก้ไขปัญหาทางกฎหมาย-ทางการแพทย์ร่วมกันเสริมประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ประชาชน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 30 กรกฎาคม
นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด และศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด แพทยสภา และ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โดยมีนายอิทธิพร แก้วทิพย์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และ          พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14  อาคารสำนักงานแพทยสภา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด กล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุดกับแพทยสภา               มีเจตนารมณ์และเป้าหมายเดียวกันในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด แพทยสภา และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการศึกษาข้อเท็จจริงจาก  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันมีการบังคับใช้กฎหมายใหม่และมีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่มาใช้มากขึ้น ส่งผลให้มีอัตราการฟ้องร้องเป็นคดีทางการแพทย์เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง จึงสมควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดและบุคลากรทางการแพทย์ ได้ศึกษาอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาทางกฎหมายและปัญหาทางการแพทย์ร่วมกัน อันจะทำให้การประสานงานระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับแพทยสภามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน กระบวนการยุติธรรม กระบวนการทางการแพทย์และ การสาธารณสุข จึงได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการในครั้งนี้

ด้านนายอิทธิพร แก้วทิพย์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวว่า ในการลงนามครั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดกับแพทยสภาตกลงร่วมมือกันในทางวิชาการโดยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำหลักสูตร โครงการ สัมมนา ประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดกับแพทยสภามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนด้านบุคลากรในฐานะวิทยากร ผู้บรรยายพิเศษ อาจารย์พิเศษ ในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ในกรณีที่หน่วยงานใดจัดฝึกอบรมหลักสูตร สัมมนา ประชุมทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นใด ซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับอีกหน่วยงานหนึ่งจะเชิญผู้แทนของอีกหน่วยงานเข้าร่วมงานดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน โดยทั้งสองหน่วยงานยังได้อนุญาตให้บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าใช้ห้องสมุดของทั้งสองหน่วยงานในวันและเวลาทำการ นอกจากนี้ ยังจะมีการจะสนับสนุนด้านข้อมูลและบุคลากร ในการให้คำปรึกษาด้านแก่กัน และจะร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์ และด้านการสาธารณสุข แก่ประชาชนและสังคม

ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าว ได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยมีการดำเนินการตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บก.สำนักข่าวรัสเซียลี้ภัยหนีการปราบปรามสื่อของรัฐบาล
บทความถัดไปโมดูลรัสเซียก่อเหตุระทึก ทำ “ไอเอสเอส” หลุดจากการควบคุม