ผู้ว่าฯกาญจน์ สั่งปิดโรงงานผลิตข้าวโพดกระป๋องชื่อดัง หลังพบพนักงานติดโควิด

ผู้ว่าฯกาญจน์ สั่งปิดโรงงานผลิตข้าวโพดกระป๋องชื่อดัง หลังพบพนักงานติดโควิด

 

วันนี้ 1 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3681/2564 เรื่อง ปิดบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังคงพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประกอบกับบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์แนชั่นแนลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน อาจส่งผลกระทบและมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคออกไปเป็นวงกว้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) และ (7) มาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 2 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อ 9 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1 กำหนดให้ปิด บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เลขที่ 99 หมู่ 1 ถนนท่าน้ำตื้น – เขาปูน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับพนักงานจนครบถ้วน และแยกจำนวนผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาเรียบร้อย ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด ยกเว้น ในส่วนของขั้นตอนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อระบบงาน อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการผลิตในภาพรวม หรือเกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามสมควร โดยจำกัดจำนวนแรงงานให้น้อยที่สุด รวมทั้งมีการแยกพื้นที่ในส่วนที่มีความจำเป็นออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ให้ชัดเจน

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคตามมาตรการ D – M – H – T – T – A และข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หลักการของ Social Distancing ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด

ข้อ 2 เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบริษัทดังกล่าวเป็นโรงงานผลิตข้าวโพดกระป๋องส่งไปจำหน่ายที่ต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ปังปอนด์-อัครวุฒิ’ ติดโควิด-19 เผยไทม์ไลน์อย่างละเอียด ฝากขอโทษคนใกล้ชิด
บทความถัดไปHot Shot! อิน เจแปน : ‘จุฑามาศ-ฉัตร์ชัยเดชา’ ชกได้ใจแฟน แต่ไม่ได้ใจกรรมการ