ผู้ว่าฯปทุมธานี ขึ้นรองปลัด ผู้ว่าฯหมูป่า ย้ายมาเป็นผู้ว่าฯปทุมธานี

ครม.เตรียมพิจารณาแต่งตั้ง ปลัด มท.พ่วงเก้าอี้สำคัญ “ผู้ว่าฯปทุมฯขึ้นรองปลัด” ผู้ว่าฯหมูป่าคนดัง ย้ายมาเป็นผู้ว่า ปทุมฯ 

สำหรับวาระการประชุม ครม.ที่น่าสนใจในวันนี้ กระทรวงแรงงานจะเสนอขยายหลักการ การจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิมมี 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด  หลังที่ศบค.มีการประกาศออกมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้จะมีการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) รวมไปถึง เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ทั้งนี้ยังมีรายงานว่าที่ประชุม ครม.วันนี้เตรียมพิจารณาโยกย้ายข้าราชการะดับสูงของกระทรวงมหาดไทยแทนตำแหน่งที่เกษียนราชการ ทั้งตำแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัด อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคาดว่านายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีความอาวุโสสูงสุด เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ แทนนายฉัตรชัย พรมเลิศ ปลัดกระทรวงที่จะเกษียนอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้ นายนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นอกจากนี้ มีการพิจารณาโยกย้ายผู้ตรวจราชการอีกหลายคนขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแทนตำแหน่งที่เกษียนราชการในปีนี้ โดยมีรายงานว่า อาจมีการพิจารณาให้นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้ากระทรวงดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยย้ายผู้ว่าฯหมูป่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแทน

ต่อมา เวลา 10.50 น. ครม.ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้งให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีความอาวุโสสูงสุด เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ แทนนายฉัตรชัย พรมเลิศ ปลัดกระทรวงที่จะเกษียนอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้ และแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้ากระทรวงดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งผู้ว่าฯหมูป่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแทน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon