พณ.ขนกูรูแนะเอาตัวรอดท่ามกลางวิกฤตโควิด ผ่านสัมมนาออนไลน์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สมาคมการค้าปัจจุบันมี 2,978 สมาคม กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศและครอบคลุมทุกสาขาธุรกิจ หากสมาคมการค้ามีความเข้มแข็ง จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ แต่เนื่องจากช่วงเวลานี้ ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 กรมและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีแนวคิดจัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า นำธุรกิจฝ่าโควิด-19” วันที่ 11 สิงหาคมนี้

แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาหาช่องทางทำธุรกิจใหม่ในยุคโควิด-19” โดยธเนศ พิริย์โยธินกุล-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการค้าพัฒนาธุรกิจ และการลงทุนบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD 2.การเสวนา หัวข้อ “แนวคิด และการปรับกลยุทธ์ของสมาคมการค้าในยุคโควิด-19″ จากผู้แทนสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 คือ กรัณย์ สุทธารมณ์ นายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย และวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 3.กิจกรรม Design Thinking “แนวทางการพัฒนาสมาคมการค้า เพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19” เพื่อระดมความคิดเห็น และวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ ร่วมกันหาแนวทางการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสมาคมการค้าให้อยู่รอดในยุคโควิด-19 โดยกาลัญญู คงคติกำจร คณะกรรมการ TAP SC (Trade Association President Club-Sub Committee) ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท The Kale Dot D จำกัด

จัดสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานให้สมาคมการค้า และภาคธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 คาดหวังให้เกิดการสร้าง เชื่อมโยง และขยายเครือข่ายสมาคมการค้าระหว่างธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งสมาคมการค้ามีแนวทางในการพัฒนาสมาชิกให้เข้มแข็งและมีความร่วมมือระหว่างสมาชิกมากขึ้น ผ่านการสร้างแนวคิด ระดมความคิดเห็น และวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในยุคโควิด-19 รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรม www.dbd.go.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon