ก.ต. ตั้ง “จีระพัฒน์ พันธุ์ทวี ”  หัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์นั่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมคนใหม่

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมใหญ่ศาลฏีกา สนามหลวง มีการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 20/2564 โดยที่ประชุม ก.ต.ได้พิจารณาวาระสำคัญและมีมติเห็นชอบ ให้โอนนายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป และนัดประชุม ก.ต. ครั้งต่อไป ครั้งที่ 21/2564 วันที่ 16 ส.ค. 2564 เวลา 9.00 น.

สำหรับนายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี  ว่าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปัจจุบัน อายุ 57 ปี โดยจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2577  เริ่มรับราชการตำแหน่งผู้พิพากษาปี พ.ศ. 2533 โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา  เลขานุการศาลฎีกา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6  และตำแหน่งล่าสุด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์(หน.อุทธรณ์)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมก่อนหน้านี้ได้ขอลงจากตำเเหน่งเพื่อไปเป็นข้าราชการตุลาการตามเดิม โดยก.ต.มีมติเห็นชอบ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image