สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้คนใหม่

ข้ าราชการซี 10-ประเภทบริหารระดับสูงอีกราย ที่ได้โยก ขยับรับตำแหน่งใหม่ ในการจัดแถวข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล็อต ล่าสุดรวมทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง เพื่อทดแทน
ผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน

จากเก้าอี้ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

สุรชัย อจลบุญ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้

ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ตามการเสนอของวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. เมื่ออังคารที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

เกิด 18 มีนาคม 2508 จบโรงเรียนป่าไม้ แพร่ รุ่นที่ 29 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อื่นๆ อาทิ วปอ.รุ่นที่ 61,ส.นบส.) รุ่นที่ 3 สำนักงาน ก.พ.

เส้นทางชีวิตราชการ บรรจุที่กรมป่าไม้ เมื่อปี 2530 เมื่อครั้งยังสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่อมาปี 2548 โอนมารับราชการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2551 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

2552 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2554 ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2558 ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่), 2559 ขยับนั่งรองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากนั้นเป็น ผู้ตรวจราชการ ทส. ในปี 2562

ตามด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อันเป็นตำแหน่งปัจจุบัน

นั่งเก้าอี้ใหม่ อธิบดีกรมป่าไม้ นับแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

เป็นอธิบดีกรมป่าไม้คนแรกที่จบการศึกษาจากโรงเรียนป่าไม้แพร่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon