พณ.เสวนา ‘จับตาการปฏิรูป WTO ยุคนิวนอร์มอล’ ก่อนชงรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเตรียมจัดงานเสวนาออนไลน์เรื่อง “จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-13.00 น. โดย ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานเสวนา และ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “มุมมองต่อความสําคัญของระบบการค้าพหุภาคี และบทบาทของ WTO ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งความพยายามของ WTO ในการปฏิรูปองค์กรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว”

นางอรมนกล่าวว่า การเสวนาออนไลน์ครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเจรจาภายใต้ WTO อาทิ การปฏิรูป WTO การอุดหนุนประมง การเจรจาเกษตร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการดำเนินงานของ WTO ภายใต้บริบทการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงบทบาทของ WTO ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการค้าและการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก

“เป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมเสวนาจะได้ทราบความคืบหน้าการเจรจา WTO ในประเด็นต่างๆ ที่สมาชิก WTO อยู่ระหว่างผลักดันให้ได้ข้อสรุป เพื่อเป็นผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (MC) ครั้งที่ 12 จัดระหว่าง 30 พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สำหรับการประชุม MC ถือเป็นการประชุมที่มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางและนโยบายของ WTO ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดกฎระเบียบทางการค้าที่สมาชิก WTO 164 ประเทศ ต้องปฏิบัติ ผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ” นางอรมนกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon