‘แต้ว สุดาพร’ปฐมนิเทศหลักสูตร ขรก.กลาโหมพลเรือนก่อนรับยศเรือตรี

‘แต้ว สุดาพร’ปฐมนิเทศหลักสูตร ขรก.กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรรุ่นที่ 34 ของกองทัพเรือก่อนรับยศเรือตรี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม น.อ.พิทักษ์รัฐ นิลพฤกษ์ รองผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ แก่นักเรียนหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 34 ซึ่ง กองทัพเรือ โดย โรงเรียนนายเรือได้จัดให้มีขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกที่เป็นพลเรือน ด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกเป็นทหารด้วยจิตวิญญาณ รวมถึงให้ได้รับความรู้และประสบการณ์เบื้องต้นจากครูผู้สอนเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม -ถึง วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลา 25 วัน โดยในช่วงแรก เป็นการเรียนภาคทฤษฎีวิชาทหาร ผ่านระบบออนไลน์ เป็นระยะเวลา 14 วัน และทำการฝึกปฏิบัติ ที่ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการ การป้องกันเชื้อไวรัส โควิด – 19 เป็นระยะเวลา 8 วัน โดยการฝึกดังกล่าว มีผู้ร่วม เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้งสิ้น 49 นาย รวมถึง น้องแต้ว อาสาสมัคร ทหารพรานหญิง สุดาพร สีสอนดี นักกีฬามวยสากลหญิง รุ่น 60 กิโลกรัม เจ้าของเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับ อาสาสมัครทหารพรานหญิง สุดาพร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย และ กำลังรออนุมัติการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากคณะศึกษาศาสตร์ เอกสังคมศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยทองสุข ซึ่งตามหลักเกณฑ์การขอเลื่อนยศและเลื่อนฐานะตามลำดับชั้นนั้น ในส่วนของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ให้เสนอขอปรับวุฒิ และแต่งตั้งยศตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งตามหลักเกณฑ์จะเสนอเข้ารับการบรรจุในระดับสัญญาบัตร ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น “.ร.ต. ”
ทั้งนี้ ได้รับการเปิดเผยจาก พล.ร.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ว่า ในขณะนี้กองทัพเรือ ได้บรรจุ “น้องแต้ว” ในตำแหน่ง “อาจารย์พละศึกษา แผนกปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ” โดยในขณะนี้ น้องแต้ว อยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้วจึงจะสามารถเข้ารับการ ประดับยศร.ต. ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon