‘บิ๊กอุ้ย’ ประชุมหน่วยขึ้นตรง ชม’ทร.’ได้คะแนนคุณธรรมโปร่งใสที่ 1

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) วังนันทอุทยาน พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ(นขต.ทร.) โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 โดยได้มีการตรวจ ATK เพื่อทำการคัดกรองผู้เข้าประชุม ก่อนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ในช่วงแรกผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ซึ่ง ในส่วนของกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ ได้คะแนนเป็นลำดับ 1 คือ 97.69 ในขณะที่ลำดับที่ 2 และ 3 คือกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยคะแนน 97.22 และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้คะแนน 96.55 ตามลำดับ

 

พล.ร.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ หัวข้อสำคัญที่ ได้มีการชี้แจงในที่ประชุม คือ การสร้างความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Big Data ของกองทัพเรือในอนาคต และโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ และการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ในช่วง หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบรางวัลประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยระดับกองทัพเรือ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ให้หน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือ ดำเนินการเรื่องสวัสดิการที่พักของกองทัพเรือทางบ้านพักหน่วยและบ้านพักส่วนกลางของกองทัพเรือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดีของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง โดยได้มอบหมายให้พลเอกสมชายณบางช้างประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ นอกจากนั้นแล้วยัง ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่หน่วยรับตรวจจาก กรมจเรทหารเรือ ที่มีผลการตรวจดีเด่น ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยแบ่งประเภทตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การตรวจพิเศษ หน่วยที่มีหัวหน้าหน่วยชั้นยศ พล.ร.ท. ขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ กรมอู่ทหารเรือ ,กลุ่มที่ 2 การตรวจพิเศษ หน่วยที่มีหัวหน้าหน่วยชั้นยศพล.ร.ต. – น.อ.(พิเศษ) ชนะเลิศ ได้แก่ กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ,กลุ่มที่ 3 การตรวจพิเศษ หน่วยที่มีหัวหน้าหน่วยชั้นยศ น.อ.- น.ท. ชนะเลิศ ได้แก่ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ,กลุ่มที่ 4 การตรวจพิเศษหน่วยเฉพาะกิจ ชนะเลิศ ได้แก่
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี ,กลุ่มที่ 5 การตรวจตามปกติ/การตรวจตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ชนะเลิศ ได้แก่ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon