‘บิ๊กป้อม’ ย้ำ คจพ. เร่งช่วยปชช. แก้ยากจน-พัฒนาคนทุกช่วงวัย ทุกพื้นที่ อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(คจพ.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุม คจพ. ในวันนี้ มีเรื่องพิจารณาที่สำคัญ คือการจัดตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ การกำหนด คำนิยาม และคำจำกัดความของคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการขับเคลื่อน การปฏิบัติการขจัดความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ

ทั้งนี้ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นิยามและคำจำกัดความของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายใต้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่สาระสำคัญ

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ผลการประชุมในวันนี้ ขอให้กำกับหน่วยงานภายใต้สังกัดที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ประเทศของเรา มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยเร็ว และกลุ่มคนเป้าหมายได้รับพัฒนาและช่วยเหลือ อย่างบูรณาการ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon