“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”จุรินทร์-สินิตย์ ช่วยลองกองใต้กระจายตลาด 1,000 ตัน

จุรินทร์-สินิตย์ ช่วยลองกองใต้ดูดผลผลิตออก-กระจายตลาด ยกระดับราคาขึ้นช่วยรายได้ชาวสวน 3 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 7 กันยายน นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ด้วยผลผลิตลองกองในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้ออกสู่ตลาดประมาณร้อยละ 60-80 ขณะนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานบริหารจัดการผลไม้ลองกอง 3 จังหวัดชายแดนใต้ในปีนี้

และเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นายสินิตย์ เลิศไกร ได้ลงพื้นที่ อ.เมือง จังหวัดยะลา เพื่อประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัด เกษตรกรลองกอง กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ ผู้ประกอบการ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง สรุปคือสถานการณ์การผลิต ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณร้อยละ 60-80 ผลผลิตในส่วนที่เหลือ เกรดคุณภาพมีตลาดทั้งออนไลน์และ ออฟไลน์ รองรับ ก่อนขายได้ในราคาที่น่าพอใจ

โดยราคาเกรดช่อ 1-3 อยู่ที่ประมาณ 18-20 บาท ต่อ กก. อย่างไรก็ดีผลผลิตที่เหลืออยู่ จะเป็นเกรดคละ ซึ่งปัจจุบันราคาอยู่ที่ 7-8 บาท ต่อกก.


“ดังนั้นในช่วงกันยายนนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องดูดซับผลผลิตส่วนที่เหลือออกจากแหล่งผลิตปริมาณ 800 – 1,000 ตัน ทั้งนี้เพื่อยกระดับราคาลองกองในช่วงปลายฤดูให้สูงขึ้น เป้าหมาย 9-12 บาท ต่อ กก. ส่วนมาตรการ คือ 1.เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 สนับสนุนค่าบริหารจัดการกิโลกรัมละ 3 บาท 2.การรณรงค์บริโภคผ่านร้านธงฟ้า 1,000 ร้านค้า และรถโมบายผลไม้ของกรมการค้าภายใน 3. สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการขายลองกองออนไลน์ โดยสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 10 กิโลกรัมพร้อมสติ๊กเกอร์ส่งฟรี จำนวน 20,000 กล่อง ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวในปีการผลิตหน้า โดยเน้นการบริหารจัดการลองกองให้เพิ่มสัดส่วนของผลผลิตเกรดคุณภาพ ซึ่งมีตลาดรองรับในปริมาณและมูลค่าที่สูงมาก รวมถึงการมุ่งเน้นการแปรรูปสินค้าเกษตรและนวัตกรรมเพื่อยืดอายุของผลผลิต โดยกระทรวงพาณิชย์จะสนับสนุนด้านการตลาด ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งในและต่างประเทศ การจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภค การเชื่อมโยง ผู้ประกอบการผ่านสัญญาข้อตกลง การสนับสนุน การบริหารจัดการการขนส่ง เป้าหมายให้ช่วยยกระดับราคาหน้าสวนในท้องถิ่นให้สูงขึ้นเพื่อช่วยเป็นรายได้เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ทั่วถึง” นางมัลลิกา กล่าว และว่า

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มคัดแยกและรวบรวมผลผลิตลองกอง วิสาหกิจแปรรูปผลไม้ชุมชนบูเก๊ะบิโล ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นกลุ่มคัดแยก ผลผลิตที่สำคัญมีตลาดปลายทาง เช่น ห้างค้าส่งค้าปลีกรองรับในปริมาณมาก ในราคาสูง ส่งผลให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้รับราคาที่สูง ทั้งนี้ สถานการณ์ลองกองในแต่ละจังหวัดของพื้นที่ภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 60-80% แหล่งผลิตสำคัญ จังหวัดยะลาออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 60% และนราธิวาสออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 80%  ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นขนาดเบอร์ 3 ประมาณ 70% ของผลผลิตรวมทั้งหมด โดยผลผลิตเบอร์ 1 มีประมาณ 10% เบอร์ 2 ประมาณ 20%

“โดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ทั้ง 2 คนคือนายจุรินทร์ กับ นาย สินิตย์ ให้ความใส่ใจปัญหาของเกษตรกรพี่น้องประชาชนได้กำชับติดตามอย่างใกล้ชิดในทุกมิติของการทำงานแม้ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 แต่ก็ปรับแผนนโยบายเชิงรุกในการทำงาน ด้วยก่อนหน้านี้นายสินิตย์ ก็ลงพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นพื้นที่ลองกอง แก้ปัญหาแล้วเช่นกัน โดยให้ทุกพื้นที่ใช้โมเดลเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ทำงานให้ประชาชนอย่างมีผลสัมฤทธิ์ชัดเจน” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon