‘บอร์ดคุรุสภา’ มอบปลัดศธ. หาข้อสรุปสอบ-ไม่สอบวิชาเอก ขอตั๋วครู

บอร์ดคุรุสภามอบปลัดศธ. หาข้อสรุปสอบไม่สอบวิชาเอก ขอตั๋วครู

เมื่อวันที่ 7 กันยายน นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี ..ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมหารือการยกเลิกการสอบวิชาเอก ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หลังจากที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการการคุรุสภามีมติให้ยกเลิกการสอบวิชาดังกล่าวออกไปแล้ว แต่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) มองว่าไม่ควรยกเลิกการสอบวิชาเอก เพราะครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง การสอบวิชาเอก จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการด้วย ที่ประชุมจึงมีมติให้ ตนทำหน้าที่ประสานงานการหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ตน ผู้แทน กมว. และคณะทำงานของนายพฤกษ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการสอบวิชาเอก เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตนจะเร่งหารือกับทั้ง 3 ฝ่ายในเร็วๆนี้ และจะสรุปเป็นแนวทางต่างๆ เสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้

ด้านนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาตรี ทางการศึกษา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามร่างประกาศคุรุสภา ดังนี้1.ร่าง ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี (ฉบับที่ 2) .. … และร่าง ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) .. … เพื่อให้การปฏิบัติการสอนสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในปัจจุบันเพราะจะพบปัญหาว่านิสิต/นักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติการสอนในห้องเรียนได้ โดยหลักเกณฑ์จะเปลี่ยนให้นิสิตนักศึกษาสามารถปฏิบัติการสอนผ่านออนไลน์ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon