หน่วยงานรัฐ-เอกชนเปิดตัว Thai Taste Therapy บูมอาหารไทยฮิตทั่วโลก กินอร่อยและสร้างภูมิต้านโรค

วันที่ 14 กันยายน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวพีเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และเว็บไซต์ชิมไทยดอทคอม เปิดตัวโครงการไทยเทสเทอราปี (Thai Taste Therapy) เพื่อเชิญชวนทั่วโลกเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับการกินอาหารไทยเป็นยา โดยอาหารไทยถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นตัวแทนของความเป็นไทยที่สะท้อนถึงความประณีตของศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารที่สั่งสมสืบทอดมานานนับศตวรรษ ความมหัศจรรย์ของอาหารไทยมิได้มีดีเพียงความอร่อยอย่างเดียวแต่มีประโยชน์กับสุขภาพอย่างอเนกอนันต์

คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีหน้าที่สืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ที่ผ่านมาได้ขึ้นทะเบียนอาหารไทย 20 รายการ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ ต้มยํากุ้ง แกงเผ็ด แกงพุงปลา แกงเขียวหวาน ส้มตํา เป็นต้น และในอนาคตเราตั้งใจที่จะขึ้นทะเบียนอาหารไทยอีกหลายรายการ การจะสืบสานวัฒนธรรมให้ยั่งยืนนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น มรดกภูมิปัญญาก็ต้องมีชุมชนหรือชาวบ้านที่เป็นเจ้าของมรดกมาต่อยอด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมกันจัดโครงการไทยเทสเทอราปี (Thai Taste Therapy) ขึ้นเพื่อยกระดับวัฒนธรรมอาหารไทยสู่นานาชาติด้วยการนําเสนอคุณประโยชน์ของอาหารไทยในมิติของสรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทําโครงการ ฯ นี้ที่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทุกคนใส่ใจเรื่องการกินมากขึ้น

“อาหารไทยคือ Soft Power ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงนานาประเทศ ผมมั่นใจว่าโครงการไทยเทสเทอราปี (Thai Taste Therapy) จะตอกย้ำให้ทั่วโลกเชื่อมั่นเรื่องความอร่อยของอาหารไทยและยังสร้างมุมมองใหม่ที่ว่าอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกได้แน่นอน”

พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อาหารไทยมีองค์ประกอบเป็นสมุนไพรไทยพื้นบ้านอยู่มากมายทั้งอร่อยและมีคุณค่าต่อสุขภาพ และยังมีสารสําคัญมากมายที่ช่วยส่งเสริมดูแลสุขภาพ ทําให้อาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลก

คุณธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่า การส่งเสริมอาหารไทยในรูปแบบใหม่นี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง กรมสารนิเทศพร้อมสนับสนุนผ่านสื่อในต่างประเทศ โดยจะดูแลทุกช่องทางผ่านเครือข่ายของสถานทูต สถานกงสุลทั่วโลก

คุณสมรรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมฯจะช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านสํานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศทั่วโลก ช่วยสร้างการรับรู้และจับคู่ธุรกิจทําให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักกับวัตถุดิบและอาหารไทยให้มากขึ้น

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ผู้อํานวยการหน่วยวิจัยความเป็นเลิศวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกําเนิด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า อาหารเป็นยาที่ดีที่สุดของเรา โรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัวของเรา ตัวเราเป็นหมอที่ดีที่สุด และการป้องกันดีกว่าการรักษา

“คนไทยโชคดีมากเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบอาหารมากมาย เช่น มะนาว มะกรูด ยับยั้งโควิดได้ดี และอีกหลายตัวที่สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อกรกับโรคโควิดได้เช่น ผลไม้ตระกูลส้ม มะนาว ชาเขียว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และองุ่น”

รศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการไทยเทสเทอราปี Thai Taste Therapy กล่าวว่า เพียงทําความเข้าใจเรื่องสารอาหารและสารประกอบจากธรรมชาติ และให้เวลากับการประกอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้น เท่านี้เราก็สามารถจัดอาหารที่เป็นยาในการป้องกันและรักษา ให้กับตัวเองและคนที่เราห่วงใยได้โดยง่าย นับเป็นความรู้และการลงมือปฏิบัติที่มีคุณค่าต่อร่างกาย และทําให้เกิดความสุขใจในผลสําเร็จของเมนูสุขภาพที่ได้ลงมือทําด้วยตนเอง

คุณโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้ทราบถึงประโยชน์ของอาหารไทย Thai Taste Therapy ที่สําคัญธนาคารกรุงเทพร่วมมอบความพิเศษให้ลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อไปรับประทานอาหารทุกร้านอาหารไทยที่ร่วมรายการนี้จะได้รับส่วนลด 50% สําหรับเมนูThai Taste Therapy และส่วนลดเพิ่มเติมสําหรับเมนูอื่น ๆ และยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้ายังสามารถใช้คะแนนสะสมในบัตรแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มได้อีก 10% ด้วย

คุณไอริณ ฤกษะสาร ผู้บริหารโครงการไทยเทสเทอราปี (Thai Taste Therapy) ให้ข้อมูลว่า เฟสที่ 1 ของโครงการ ฯ เราได้เชิญเชฟชื่อดังระดับเวิลด์คลาส อาทิ เชฟมาดามนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ เจ้าของร้านอาหารบลูเอเลเฟ่นท์ ร้านอาหารไทยที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก เชฟแอนดี้ ยังเอกสกุล เชฟมิชลินสตาร์อาหารไทย 1 ดาว คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลมชิลินสตาร์อาหารไทยจากสหรัฐอเมริกา เชฟอรรถพล ไนโต ถังทอง อดีตรางวัลเหรียญทองเชฟโอลิมปิก Executive Chef โรงแรมแมริออท เดอะ สุรวงศ์และสุดยอดเชฟแห่งปี ในเครือแมริออททั่วโลก และเชฟชื่อดังอีกหลายสิบท่านมาร่วมสร้างสรรค์เมนูอาหารไทยที่มีคุณประโยชน์ทางยาและส่งเสริมสุขภาพ

พร้อมจับมือกับร้านอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดขายเมนูอาหาร ไทยเทสเทอราปี 3 เมนู ได้แก่ เมนูเสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด เมนูอาหารจากกัญชา&กระท่อม และ เมนูสมุนไพรพื้นถิ่นของไทย

สามารถเยี่ยมชมและสั่งร้านอาหาร Thai Taste Therapy และสินค้าสุขภาพจากสมุนไพรไทยที่เข้าร่วมโครงการผ่านทาง ไลน์@thaitastetherapy นอกจากนี้ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ ห้องอาหาร พระยา คิทเช่น จัดบุฟเฟต์ เมนูอาหารไทยเป็น “ยาที่อร่อยที่สุดในโลก” ตลอดเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม เปิดบริการให้ได้อิ่มอร่อยพร้อมเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายไปกับอาหารไทยรสกลมกล่อมปรุงจากสมุนไพรไทยต่าง ๆ ที่มีคุณประโยชน์ทางยา อาทิ ไก่ทอดมะแขว่น เพนเน่น้ำพริกอ่อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line OA: @marriottsurawongse

นอกจากนี้ เพื่อปลุกกระแสให้คนทั่วโลกกินอาหารไทยเป็นยาช่วยรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ จึงเปิดตัวแพลตฟอร์ม ThaiTasteTherapy.com เปิดคอร์สสอนทําอาหารไทยเป็นยาผ่านทางออนไลน์เพื่อส่งต่อสูตรอาหารไทยเทสเทอราปี พร้อมส่งออกวัตถุดิบเครื่องปรุงสมุนไพรไทยต่างๆ ให้ทั่วโลกสั่งซื้อได้ทางออนไลน์เพื่อไปลองทํากินเองที่บ้าน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผบ.ตร. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นยาเสพติด
บทความถัดไปสมการรอคอย! ทีมยักษ์ใหญ่ จัดเต็มล่าแชมป์ ‘โออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์’ สนามแรก