ศิษย์เก่า-เครือข่าย รุมต้าน ‘สภา มทร.พระนคร’ ตัดชื่อนามพระราชทาน ‘ราชมงคล’ ออก

ศิษย์เก่า-เครือข่าย รุมต้าน สภา มทร.พระนคร ตัดชื่อนามพระราชทาน ‘ราชมงคล’ ออก เหลือ ‘ม.พระนคร’

วันที่ 15 ก.ย. เพจเอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร มีวาระซ้อนเร้นอะไรหรือไม่ ทำไมจะเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยด้วยการตัดชื่อ “ราชมงคล” อันเป็นนามมงคลที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีหมายความว่า “มหาวิทยาลัยอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา” ออกไป

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ที่ได้รับการยกวิทยฐานะขึ้นเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งมีหมายความว่า “สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา”

มหาวิทยาลัยจึงได้ถือเอาวันที่ 15 กันยายนของทุกปีเป็น”วันราชมงคล”

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครและสมาคมศิษย์เก่าช่างกลพระนครเหนือ ทำหนังสือคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยพระนคร โดยมีสาระสำคัญคือ

ก่อนหน้านี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำ ร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยพระนคร และจัดทำประชาพิจารณ์ ในระหว่างช่วงเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2562 ซึ่งในครั้งนั้น ศิษย์เก่าทุกคณะได้ร่วมแสดงความเห็นคัดค้านอย่างกว้างขวาง แต่ต่อมาเรื่องก็เงียบไปโดยไม่ชี้แจ้งว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไร

ในเวลาต่อมาสมาคมฯ ได้รับทราบว่า สภามหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อขออนุมัติ ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยพระนคร (ฉบับ ก.ค.64) ในวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยจะมีการเปลี่ยนชื่อจาก “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” เป็น “มหาวิทยาลัยพระนคร”

การตัดชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล“ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นเป็นการมิบังควร

โดยสมาคมศิษย์เก่าอ้างว่า ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่าง พ.ร.บ.ขึ้นมาเองโดยไม่ผ่านกรรมการหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย และไม่สนใจต่อความเห็นต่างๆ จากการทำประชาพิจารณ์

ทั้งที่การเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย โดยทิ้งคำว่า “ราชมงคล” ซึ่งเป็นชื่อพระราชทาน ให้เหลือเพียงชื่อ “มหาวิทยาลัยพระนคร” เป็นเรื่องที่มิบังควร

ในขณะที่สภามหาวิทยาลัยก็อ้างว่าได้มีการทำประชาพิจารณ์แล้ว

นอกจากจะมีการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยแล้ว ยังจะมีการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเดิมออกทั้งหมด เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) เดิมคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ โดยเมื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก็เปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคงชื่อ “ศูนย์พระนครเหนือ” เอาไว้ ซึ่งทำให้ศิษย์เก่าทุกสาขาประมาณ 60 รุ่น ยังมีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย

แต่ในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยพระนครนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร(ศูนย์พระนครเหนือ) จะถูกเปลี่ยนเป็น “วิทยาเขตกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา”

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนชื่อของ
-ศูนย์เทเวศร์ เป็น วิทยาเขตกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
-ศูนย์พณิชยการพระนคร เป็น วิทยาเขตกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
-ศูนย์พระนครเหนือ เป็น วิทยาเขตกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา

ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่ากังวลว่าการเปลี่ยนชื่อ จะทำให้รากฐานความเป็นมาและความเชื่อมโยงของศิษย์เก่าถึงปัจจุบันขาดหายไป

และที่สำคัญคือสภามหาวิทยาลัยมีวาระซ้อนเร้นอะไรหรือไม่ ทำไมต้องตัดชื่อ “ราชมงคล” อันเป็นนามมงคลที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีหมายความว่า “มหาวิทยาลัยอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา”
……………………………………………………………..
อัษฎางค์ ยมนาค
อ้างอิงและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=341499277696909&id=102259851620854&sfnsn=mo
https://www.facebook.com/theAssociationofBangkokCommercialAlumni/posts/339860724527431/
https://www.facebook.com/100000193773014/posts/4860391260643952/
https://m.facebook.com/265011400299237/posts/2401088183358204/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/amm.manomaikul/posts/4876369645712780/

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผปค.ไม่ให้ลูกฉีดวัคซีนโควิด หวั่นพิการ-เสียชีวิต พร้อมค้านเปิดเทอม ชี้ยังระบาดหนัก
บทความถัดไป“โออิชิ” จับมือ “เบทาโกร” เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงสไตล์ญี่ปุ่น