รายงาน : ปั้น ‘แกนนำวัคซีนชีวิต’ สร้างระยองต้นแบบความสุข

รายงาน : ปั้น ‘แกนนำวัคซีนชีวิต’ สร้างระยองต้นแบบความสุข

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้จัดการอบรมออนไลน์เติมความรู้ “ทักษะสมอง EF” Change Agent รุ่นที่ 5 ภายใต้โครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ด้วยการอบรมแบบ Live Blended Participatory (LB-PL) ผ่านระบบ Zoom ให้ ครูปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรด้านการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระยอง เขต 1 และเขต 2 จำนวน 200 คน

ทั้งนี้ เพื่อขยายเครือข่ายในการนำองค์ความรู้ทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ หรืออีเอฟ (Executive Functions) มาเป็นรากฐานในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใน จ.ระยอง ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ ลดปัญหาสังคม รวมถึง แนะนำการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการจัด Home-based Learning เพื่อให้คุณครูมีการวางแผน และเตรียมการจัดการเรียนรู้ ให้มีกิจกรรมที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย และเกิดทักษะอีเอฟในขณะเดียวกัน ซึ่งจะเป็นกลไกเสริมสร้างความเข้มแข็ง และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันโครงการมีแกนนำวัคซีนชีวิต (Change Agent) ทั้งสิ้นแล้วกว่า 1,300 คน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก อนุบาลเอกชน และโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวนกว่า 200 แห่ง เข้าร่วมโครงการ

นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า การพัฒนาให้เด็กมีทักษะความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา วางแผน ควบคุมอารมณ์ คิดสร้างสรรค์ ถือเป็นสิ่งสำคัญ และควรส่งเสริมตั้งแต่ปฐมวัย เด็กปฐมวัยอะไรก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา ครูต้องเข้าใจพัฒนาการกระบวนการทักษะสมองของ EF ว่าทำอย่างไรให้ EF เด็กทำงาน การอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยครูในการจัดระบบความคิด และวิเคราะห์ เพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการสร้างประสบการณ์ที่มีค่าในช่วงปฐมวัยจะเป็นต้นทุนในการส่งเสริมเด็กให้เด็กๆ สามารถเผชิญกับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป

ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มเมื่อปี 2559 ปัจจุบันได้สร้างแกนนำวัคซีนชีวิตในพื้นที่ อ.บ้านฉาง ต.มาบตาพุด เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลทับมา และเทศบาลตำบลเนินพระ

โดยแกนนำวัคซีนชีวิตส่วนหนึ่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับเป็น “แกนนำวัคซีนชีวิตต้นแบบ” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อน และพัฒนาแกนนำวัคซีนชีวิตเพิ่มเติมในพื้นที่ต่างๆ ของ จ.ระยอง

ซึ่งทีมแกนนำวัคซีนชีวิตทั้งหมด ได้ร่วมกันขับเคลื่อน และพัฒนากิจกรรมส่งเสริมอีเอฟในชุมชนให้กับเด็ก และผู้ปกครองแล้วกว่า 10,000 คน นอกจากจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ความเข้มแข็งของชุมชนแล้ว ยังสร้างเมืองระยองให้เป็นต้นแบบจังหวัดแห่งความสุขอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘โฆษกรัฐบาล’ ยัน ‘บิ๊กตู่’ ลงพื้นที่เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ส่งสัญญาณยุบสภา
บทความถัดไปมัลลิกา ชู “จุรินทร์” ผู้นำด้าน ประกันรายได้เกษตรกร ช่วยประชาชนเกือบ 8 ล้านครัวเรือน