ผู้เลี้ยงกุ้งสงขลา เดือดร้อนหนัก ทำให้ราคาตกต่ำ หลังโรงงานแปรรูปหลายแห่งมีแรงงานติดโควิด

ผู้เลี้ยงกุ้งสงขลาเดือดร้อนหนักต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ราคากุ้งตกต่ำ หลังโรงงานแปรรูปหลายแห่งมีแรงงานติดโควิด ทำให้ต้องชะลอการผลิต เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้กุ้งที่ได้ขนาดจับขายค้างสต๊อก และถูกราคา ที่ดิ่งลงเฉลี่ยกิโลกรัม 40 บาท วอนรัฐยื่นมือช่วย

รายงานข่าวจากจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 18 กันยายนนี้ว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งขาวแวนาไมของเกษตรกรที่เลี้ยงเอาไว้ราคาตกต่ำ สร้างความเดือดร้อนอย่างมาก โดยนายปรีชา สุขเกษม ผู้เลี้ยงกุ้งในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา บอกว่า ในขณะนี้ราคากุ้งตกต่ำลงอย่างมากไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 40 บาท อย่างเช่น กุ้งขนาด 50 ตัวต่อกิโลกรัม เดิมราคา 180 บาท ขณะนี้เหลืออยู่ที่ 140 บาท ทำให้เกษตรกรต้องแบกภาระขาดทุน ซึ่งในตลาดโลกนั้น ราคากุ้งยังดีเพราะกุ้งไทยนั้นเป็นกุ้งที่มีคุณภาพ แต่เนื่องจากโรงงานแปรรูปอาหารทะเลประสบปัญหาเรื่องโควิด-19 ทำให้ต้องขยายเวลาในการผลิตออกไป จึงเป็นเหตุหนึ่งทำให้เกษตรกรถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ในเรื่องนี้จึงอยากให้ภาครัฐยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ หากแก้ปัญหาเรื่องราคาตกต่ำไม่ได้ก็ขอให้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการลดภาระต้นุทุน เช่นค่าอาหารกุ้ง ค่าไฟฟ้า หรือค่าพันธุ์กุ้ง เป็นต้น

นายปรีชากล่าวว่า ในขณะนี้นั้นผู้เลี้ยงกุ้งไม่น้อยได้ทยอยเลิกเลี้ยงกุุ้ง บางส่วนก็ลดปริมาณการเลี้ยงด้วยหวังว่าจะลดความเสี่ยงขาดทุนลงไป บางคนยอมทิ้งบ่อให้ร้างดีกว่ายอมเจ็บตัว โดยหากปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้เชื่อว่าสิ้นปีนี้จะมีเกษตรกรเลิกเลี้ยงกุ้งไปจำนวนมาก เพราะการเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันก็ประสบปัญหาโรคระบาดทั้งยังมาประสบปัญหาราคาตกต่ำซ้ำอีก ในขณะเดียวกันรัฐเองก็ไม่เคยยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือ ผู้เลี้ยงกุ้งไม่ได้เป็นเกษตรกรที่ร่ำรวย แต่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำมากันแต่ดั้งเดิมและพยายามปรับวิธีการเลี้ยงให้ทันต่อโรค มีการลงทุนมากมาย เพื่อให้ได้กุ้งที่มีคุณภาพส่งออกไปแข่งขันกับนานาประเทศได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon