ชุมพรเร่งเพิ่มสถานกักกันแรงงานประมง

ชุมพรเร่งเพิ่มสถานกักกันแรงงานประมง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร รอง ผอ.ศรชล.จ.ชุมพร ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคชุมพร ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ผู้แทนรอง กอ.รมน.ชุมพร (ท.) จ่าจังหวัดชุมพร ป้องกันจังหวัดชุมพร สถาปนิกชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร และนายกสมาคมชาวประมงจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมพูดคุยหารือกับนายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรี ต.ปากน้ำชุมพร ในการกำหนดพื้นที่เพื่อจัดตั้งสถานที่กักกันตัวเพื่อควบคุมไว้สังเกตอาการ (Local Quarantine) สำหรับแรงงานเรือประมง

 

โดยนายสมพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) โรงเรียนวัดหัวกรูด ต.ปากน้ำชุมพร และหอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหาดทรายรี เพื่อสำรวจความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ ซึ่งในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสมพร จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่ ประชุมหาข้อตกลงในแนวทางการจัดตั้ง LQ สำหรับแรงงานเรือประมง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดชุมพรต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon