ผู้ว่าฯกาญจน์ผ่อนผันนำเข้า-ออกขนส่งสินค้าผ่านด่านเจดีย์สามองค์สัปดาห์ละ 2 วันเงื่อนไขต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเท่านั้น

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศคำสั่งที่ 4477/2564 เรื่อง ผ่อนผันการระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า – ส่งออกขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดนทุกประเภท ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เนื่องจากสถานการณ์การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนติดฝั่งพระเจดีย์สามองค์ คลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1.ให้เปิดการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า – ส่งออกขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดนทุกประเภท ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2.ให้เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถรวมไม่เกิน 2 คน โดยให้เปลี่ยนถ่ายสินค้าในลักษณะท้ายชนท้ายรถ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหลักการของ Social Distancing และจะต้องทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะทั้ง 2 ฝ่าย และให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า – ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศโดยเคร่งครัด

3.เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน 2564
ขณะที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ประกาศเรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ของตลาดสดบ้านพระเจดีย์สามองค์ ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ในพื้นที่หมู่บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ประกอบกับเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับกิ่งอำเภอพญาตองซู หากไม่มีการระงับยับยั้งหรือสกัดการแพร่กระจายของเชื้อโรคคาดว่า จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคออกไปเป็นวงกว้าง นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู จึงขอให้ผู้ประกอบการทุกท่าน และผู้ใช้บริการที่เข้ามาในตลาดสดบ้านพระเจดีย์สามองค์ทุกท่านฉีดวัคซีนให้ครบ 2 โดส จึงสามารถที่จะประกอบการและสามารถใช้บริการในตลาดสดบ้านพระเจดีย์สามองค์นี้ได้ ถ้าผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการท่านใด ยังไม่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19  ดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู จะสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘โค้ชหมี’ ยันฟุตซอลไทยต้องชนะโซโลมอนให้ได้เท่านั้น
บทความถัดไปผวาญาติเยอะ! พบคนอุดรฯ ถูกรางวัลที่ 1 อีก 30 ล้าน ยังไม่เปิดตัว เพื่อความปลอดภัย