ปนัดดาบรรยายออนไลน์เทิดพระเกียรติสถาบันกษัตริย์ ให้ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 18 แห่ง

ม.ล.ปนัดดา บรรยายออนไลน์เทิดพระเกียรติสถาบันกษัตริย์ ให้ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 18 แห่ง ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ม.ร.ว.สังขดิศ ดิศกุล อดีตเสรีไทยสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศมาเลเซีย, สมาพันธรัฐสวิส และนครรัฐวาติกัน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บรรยายพิเศษผ่านโปรแกรมซูมเรื่อง “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด” เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี และคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนของสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั้ง 18 แห่ง และผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ จ.นนทบุรี ตลอดจนเยาวชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมรับฟังการบรรยายพิเศษผ่าน ‘Live stream’ เพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดโดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ที่ห้องประชุมวิทยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล อดีตเสรีไทยสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศมาเลเซีย, สมาพันธรัฐสวิส และนครรัฐวาติกัน หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล เมื่อวันที่17 กันยายน

โดยม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งว่า “การทำดีและการสร้างเสริมให้คนเป็นคนดีนั้น เป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคล ทุกคน ตลอดทั้งผู้ทำหน้าที่เป็นครูอาจารย์ผู้ล้วนเป็นคุณูปการของแผ่นดิน ซึ่งต่างมีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลอื่น สังคม และประเทศชาติด้วยความสุจริตใจ และมีหน้าที่ที่จะต้องมีรักซึ่งกันและกัน ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือ ความเพียร การขวนขวายหาวิชาความรู้ ความมีวิทยาการแตกฉาน ความซื่อตรง ไม่อวดรู้อวดดี คุยโวโอ้อวด กล่าวคือ ยึดมั่นการครองตนในความเป็นสุภาพชน ในการใฝ่หาและพัฒนาต่อยอดความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมภายในจิตใจอยู่เสมอ เพื่อเป็นพื้นฐานแห่งตนและสังคมอีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนแก่กัน ที่จะสามารถดำเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล และชาติบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองยิ่งยืนขึ้น”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ในหลวง ร.10 – ราชินี’ พระราชทานพวงมาลา ‘คุณแม่คำผัน’ มารดาของ ‘น้องเมย์’
บทความถัดไปยุทธพงศ์ จี้ถามทำไมคนกรุงเทพฯ ไม่ได้เลือกผู้ว่าเหมือน ตจว.ได้เลือก อบต. คาใจ ‘อัศวิน’ ตั้งลูกชายเป็นโฆษก