อสส.อนุญาต ‘วัชรินทร์ ภาณุรัตน์’ นั่งที่ปรึกษากฎหมาย หลัง สปสช.ร้องขอให้ร่วมประชุมบอร์ด

เมื่อวันที่ 21 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 17 ..ที่ผ่านมา นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุดปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุดได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เซ็นอนุญาตให้ข้าราชการอัยการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามที่มีหนังสือลงวันที่ 8 ..64 ตามที่มีหนังสือขออนุญาตให้นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานการสอบสวนเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วอนุญาตให้นายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายดังกล่าวได้

โดยหนังสือขอตัวอัยการดังกล่าวลงนามโดยนายจเด็จ ธรรมธัชอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่าด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลได้รับการจัดตั้งและมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ..2545 ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระยะที่ผ่านมาได้ประสานและได้รับการอนุเคราะห์ความเห็น หรือแนวการปฏิบัติทางด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานจากนายวัชรินทร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้นายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงขออนุญาตให้นายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย โดยอาจขอความอนุเคราะห์ให้นายวัชรินทร์ เข้าประชุมกับสำนักงาน หรือร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ..2555 เพื่อให้ความเห็นคำแนะนำด้านกฎหมายได้ตามความจำเป็น ซึ่งหากได้รับอนุญาตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะออกประกาศแต่งตั้งนายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา 36(2) แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ..2545 ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้ทำหนังสือเรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีส่อทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชิ้นขององค์การเภสัชกรรม ส่งตรงถึง 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เลขาธิการ สปสช. และกรมบัญชีกลางในประเด็นการจัดซื้อชุดตรวจโควิด โดยนอกจาก2หน่วยงานดังกล่าวชมรมแพทย์ชนบทจะยื่นหนังสือตรวจสอบกรณีส่อทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK 8.5 ล้าน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การขอตัวนายวัชรินทร์ อัยการสอบสวนชื่อดังมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายของ สปสช.เพื่อให้คำปรึกษาให้หน่วยงานดำเนินงานด้วยความรอบคอบรัดกุมตามอำนาจหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับนายวัชรินทร์เป็นอัยการสอบสวนมือดี จบหลักสูตรเอฟบีไอ จากสหรัฐก่อนหน้านี้ถูกขอตัวไปร่วมสอบสวนคดีสำคัญหลายคดี อาทิเช่น คดีฟอกเงินสหกรณ์รถไฟ ล่าสุดคือคดีประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบพร้อมงานพิเศษอื่น เเละเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้วังบักกิงแฮม แถลง เจ้าหญิงเบียทริซ ประสูติพระธิดา ท่ามกลางความยินดีของราชวงศ์
บทความถัดไป‘ชลน่าน’ ลุยเอาผิด ‘ประยุทธ์’ ข้อหากบฏ ทำ รปห.จน ปท.พัง จ่อชงแก้ กม.กบฏจาก รปห. ต้องไม่มีอายุความ