นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการป.ป.ช.คนใหม่

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คนใหม่
รอรับไม้ต่อจาก วรวิทย์ สุขบุญ ที่ต้องพ้นจากราชการ เนื่องจากเกษียณในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้

นั่งเก้าอี้รองเลขาธิการ ป.ป.ช.อยู่แล้ว

ต่อมาเมื่อตำแหน่งว่าง สมัครเข้ารับการสรรหาแข่งกับรองเลขาธิการ ป.ป.ช.อีก 2 คน

สุดท้ายคณะกรรมการสรรหาที่มี
นนทิกร กาญจนะจิตรา เป็นประธานกรรมการ เลือก นิวัติไชย เกษมมงคล ดำรงตำแหน่ง

จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนติบัณฑิตจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หลักสูตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 19

ลูกหม้อ ป.ป.ช. บรรจุรับราชการตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือ ป.ป.ป. เมื่อปี 2530

ประเดิมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 3

จากนั้นเติบใหญ่ก้าวหน้าเรื่อยมา ปี 2554 ขึ้นมาดำรงตำแหน่งระดับบริหาร นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการสำนักกฎหมายตามลำดับ

ปี 2560 ขยับดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ปี 2561 นั่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มิถุนายน 2563 พ่วงตำแหน่งโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.

มือทำคดีก่อสร้างโรงพักทดแทน

24 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเป็นผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช. ตามการสรรหา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘กระแต’ เล่นฮูลาฮูปหนัก 10 กิโล ถึงกับหงายเงิบ ถามทำไมยายทำแลดูง่าย?
บทความถัดไป‘ตรีนุช’ หารือความร่วมมือการศึกษาไทย-กัมพูชา