พัฒนาการจ.ร้อยเอ็ด เดินหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย พรีเมียม โอทอป

เมื่อวันที่ 21 กันยายน นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP โดยมี นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องตักศิลาแกรนด์ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ 3 สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับผ้าไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 5 กลุ่ม ซึ่งจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าร่วม Workshop เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า 5 ด้าน ได้แก่
– Workshop 1 : ด้านคุณภาพเทรนด์สีสันและเทรนด์แฟชั่นผ้าไทย โดย นายจิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล สไตล์ไดเร็กเตอร์ นิตยสารโว้กประเทศไทย
– Workshop 2 : ด้านการออกแบบคอลเลคชั่นผ้าไทย โดย นายศิริชัย ทหรานนท์ ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบแบรนด์เธียเตอร์
– Workshop 3 : ด้านการเลือกเส้นใยที่มีคุณภาพ โดย นางสาวแพรวา รุจิณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติ
– Workshop 4 : ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าไทย โดย นายณกรณ์ ตั้งหลัก รองประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดมหาสารคาม
– Workshop 5 : ด้านการสร้างแบรนด์เพื่อทำการตลาด โดย อาจารย์ณัฐธิดา พละศักดิ์

ซึ่งวิทยากรทั้ง 5 ท่าน ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างดียิ่ง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 5 กลุ่ม ได้รับการพัฒนายกระดับผ้าไทย ทั้งด้านคุณภาพเทรนด์สีและเทรนด์แฟชั่นไทย ด้านการออกแบบคอลเลคชั่นผ้าไทย ด้านการเลือกเส้นใยที่มีคุณภาพ ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าไทย และการสร้างแบรนด์เพื่อทำการตลาด ให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ