จำไว้ให้ขึ้นใจ ใครทำ‘สภาล่ม’อย่าไปเลือก

ระหว่างปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีเหตุก่อนปิดสมัยประชุมนัดสุดท้ายที่เรียกว่า “สภาล่ม” ด้วยเหตุสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม แทบว่าเป็นเรื่องธรรมดาในสมัยประชุมครั้งสองครั้งมักมีเหตุ “สภาล่ม” ด้วยเหตุสมาชิกไม่ครบองค์ ไม่ว่าจะเกิดด้วยกรณีใดก็ตาม

ต้องบอกว่าเพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรละเลยหน้าที่ หรือไม่สนใจหน้าที่ของตัวเองว่าเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ต้องอยู่ในที่ประชุมตลอดเวลา หรือทุกครั้งที่มีการประชุม

มิฉะนั้นจะเหมือนกับนักเรียนที่ไม่เข้าห้องเรียน หรือออกจากห้องเรียนไม่ปฏิบัติหน้าที่ “เรียนหนังสือ”

ดังนั้น หากสมาชิกสภาไม่อยู่ในห้องประชุมขอให้มีการตรวจสอบเป็นระยะ จะออกไปห้องน้ำ ไปอยู่ในห้องกาแฟ ห้องอาหาร หรือมีประชาชนมาพบต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้ง หรือลงชื่อไว้ในสมุดและแจ้งถึงเหตุออกจากห้องประชุม กับแจ้งเมื่อกลับเข้าห้องประชุม “ด้วยตนเอง”

หากขาดประชุม หรือไม่อยู่ในห้องประชุมเกินกว่าเวลากำหนด เมื่อเรียกหรือตรวจจำนวนผู้ประชุมแล้วไม่ครบองค์ประชุม ให้มีการบันทึกไว้ทุกครั้ง แล้วแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบ

หากเป็นไปได้ว่าผู้นั้นขาดการประชุมเกินกว่า 5-7 ครั้ง ให้แจ้งผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งในพื้นที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทราบ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกสมาชิก
ผู้นั้นอีกครั้งหรือไม่ หรืออาจตัดสินใจไม่เลือกไปถึงพรรคที่ผู้นั้นสังกัดด้วย

โตๆ กันแล้ว หากยังไม่เป็นผู้ใหญ่ ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง โดยเฉพาะการมีหน้าที่เป็นตัวแทนของราษฎรท่าน ก็อย่าไปทำหน้าที่นั้นแทนเลย ให้ผู้อื่นที่เขารับผิดชอบต่อหน้าที่ไปเป็นแทนจะดีกว่าไหม

มีเวลาประชุมอีกสมัยเดียว ยังมีโอกาสแก้ตัวแก้ต่าง เห็นแก่ประโยชน์ราษฎร เห็นแก่ความเดือดร้อนของราษฎรท่าน ที่ท่านอาสาเป็นผู้แทนของเขากระทั่งเขาตัดสินใจเลือกท่านเข้าไปเป็นผู้แทน ต้องปฏิบัติให้สมกับเป็นผู้แทนเขาหน่อยประไร อุตส่าห์พูดจาให้สัญญาว่าจะทำโน่นทำนี่ให้ราษฎรท่าน แล้วถึงเวลากลับโดดการประชุมในเวลาประชุมอย่างนี้จะดีหรือจ๊ะ

หรือว่าไปแลกเปลี่ยนคะแนนของเขากับ “กล้วย” ของท่าน แล้วถือว่า “ซื้อเสียง” มา เป็นอันแล้วกัน เลือกตั้งอีกครั้งในปีหน้าทำอย่างเดิมอีก ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะยังเลือกสมาชิกคนนั้นเข้าไปเป็นผู้แทนของท่านก็ตามใจ

แล้วปล่อยให้ที่ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติที่ยกย่องกันเองล่มแล้วล่มอีกก็เป็นเรื่องของท่าน

ระหว่างนี้เป็นเวลาของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปทำหน้าที่พบปะราษฎรท่าน โดยเฉพาะกับบรรดาราษฎรท่านที่อยู่ห่างไกลปืนเที่ยง จะมีโอกาสพบผู้แทนของท่านอีกสักครั้งไหม ก่อนที่จะพบกันหลายครั้งระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งสมัยหน้าอีกเพียงปีเศษ ไม่นาน ไม่ว่าจะเป็นไปตามวาระ หรือยุบสภาเสียก่อน ประมาณ 300-400 วันพอกัน

ก่อนจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ระหว่างนี้ เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นตัวอย่างก่อนดีกว่าไหม ว่าจะเลือกใครเป็นผู้แทนท้องถิ่นของท่าน ทั้งคนเดิมกับคนใหม่ ตัดสินใจให้ดี เพราะผู้แทนคนนั้นจะทำหน้าที่แทนท่านจริงๆ เผื่อวันหนึ่งข้างหน้าได้เป็นผู้แทนระดับชาติของท้องถิ่นท่านได้บ้าง

เรื่องการเมือง เรื่องนักการเมือง เรื่องการเลือกผู้แทนของท่าน ขึ้นกับการตัดสินใจของท่านผู้มีสิทธิเลือกตั้งจริงๆ เพราะเมื่อเข้าคูหาแล้ว ไม่มีใครจับมือท่านกากบาทใครแทนท่านได้ ยกเว้น “กล้วย” จะพาไป

กระนั้น ท่านกากบาทใคร รับรองว่า ไม่มีใครเห็นใครรู้เด็ดขาด

โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร หลายปีมาแล้วท่านไม่ได้มีโอกาสเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันนี้มีตัวเลือกออกมาให้ท่านเลือกอย่างน้อย 3-4 คน จะตัดสินใจให้แน่วแน่วันนี้ หรือเอาไว้ตัดสินใจในคูหาก็ตามใจท่านดีไหมจ๊ะ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กูรูคาด ‘โรนัลโด้’ จะเป็นกุนซือ ‘แมนฯยู’ ในอีก 18 เดือน
บทความถัดไป‘อนามัยโลก’ สนับสนุนให้ใช้ยาค็อกเทล รีเจเนอรอน รักษาผู้ป่วยโควิด-19