‘บิ๊กป้อม’ หนุน ออกกม. อนุรักษ์-ป้องกันทรัพยากรทะเลชายฝั่ง ดึงปชช.มีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนหน่วยเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมฯ วันนี้ เป็นความสำเร็จอีกขั้น ที่รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนที่ช่วยกันคิดและกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรองกว่า 11 ฉบับ ที่จะช่วยอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่สำคัญของประเทศ เช่น การประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง 4 พื้นที่ ในจังหวัดตราด จันทบุรี และประจวบคีรีขันธ์ การกำหนดมาตรการคุ้มครองใน 4 พื้นที่ ในจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และระยอง การกำหนดมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 3 พื้นที่ ในจังหวัดชลบุรี ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกฎหมายลำดับรองทุกฉบับเกิดจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในทุกขั้นตอน ใช้เวลาหลายปีกว่าจะบรรลุผลและมีความเห็นร่วมกันให้ออกกฎหมายดังกล่าว ขอขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยเร่งรัดและกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด จนสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ซึ่งความสำเร็จต่างๆ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนด้วยดีตลอดมา สรุปสถานการณ์ภาพรวม พบว่า ปีที่ผ่านมาผลการสำรวจป่าชายเลนเพิ่มขึ้นกว่า 2 แสนไร่ ชายฝั่งทะเลได้รับแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งกว่า 700 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลสมบูรณ์ขึ้น พบการวางไข่ของเต่าทะเลเพิ่มขึ้น สัตว์ทะเลหายากเพิ่มขึ้น และในปี 2564 นี้ ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในการจัดการเปิดตัวทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2021 – 2030 พร้อมตั้งสำนักงานประสานงานในประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทุ่มเททำงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ซีพีแรม ชู 3S ขานรับนโยบายชาติด้านความปลอดภัยทางอาหาร
บทความถัดไปรมว.แรงงาน สั่งด่วน! ระดมช่วยลูกจ้าง-สถานประกอบการกระทบน้ำท่วม