นย.จัดสวนสนามต้อนรับ’บิ๊กอุ้ย’ เยี่ยมอำลาเกษียณอายุราชการ ชูหน่วยรบสำคัญปกป้องประเทศ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่จ.ชลบุรี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.)ในพิธีสวนสนามยานยนต์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พล.ร.อ.ชาติชาย ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วไปยังปะรำพิธีฯ โดย นย.ได้จัดการสวนสนามยานยนต์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผบ.ทร.

พล.ร.อ.ชาติชาย กล่าวว่า หน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบ เป็นหน่วยกำลังรบที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญ ในการปกป้องเอกราชอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ดำรงตำแหน่งผบ.ทร. ได้เห็นการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของกองทัพเรือ จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงและพี่น้องประชาชนตลอดมา ซึ่งความสำเร็จดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกำลังพลทุกนาย อันเนื่องมาจากพลังสามัคคี พลังราชนาวี จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ผมขอแสดงความชื่นชม และขอบคุณกำลังพลทุกนาย ทั้งที่อยู่ และไม่ได้อยู่ ณ ที่นี้ ขอให้ท่านร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้กองทัพเรือของเรา เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และภาคภูมิใจตลอดไป

การจัดพิธีตรวจพลสวนสนามยานยนต์ในวันนี้ จัดกำลังสวนสนามประกอบด้วย กำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์จากนย. และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง(สอ.รฝ.) เข้าร่วมในการสวนสนาม สำหรับตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ดำรงตำแหน่ง ผบ.ทร. พล.ร.อ.ชาติชาย ได้มุ่งเน้นการพัฒนากองทัพเรือให้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้วยนโยบายที่ มุ่งหวังให้กองทัพเรือ สามารถสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางทะเลให้กับประเทศ ธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีในสังคมโลก เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ น่าชื่นชม และได้รับการยกย่องจากสาธารณชน โดยมอบนโยบายให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นว่า กองทัพเรือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีแนวทางที่มอบให้แก่กำลังพลในกองทัพเรือที่ว่า “The Power of Unity The Power of the Navy” “พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon