จตุพร โรจนพานิช อธิบดีหญิง-กรมเด็กและเยาวชน

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) แห่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ได้รับแต่งตั้ง ตามมติ ครม. 7 กันยายน 2564

ขยับจากเก้าอี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งใหม่ เป็นอธิบดี ดย. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากสุภัชชา สุทธิพล เกษียณอายุราชการ

วัย 50 จบ ครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา/มัธยมสามัญศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MASTER OF SCIENCE IN ORGANIZATIONAL AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, Abilene Christian University, USA (ทุนรัฐบาล ก.พ.ปี 40)

อื่นๆ อาทิ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคม (นบพ.) รุ่นที่ 9 การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) รุ่นที่ 106 นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9

หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 12

ผ่านการดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 สำนักงานปลัดกระทรวง พม., เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว

นักพัฒนาสังคม 7 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

จากนั้นขยับนั่งผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี

ตามด้วยผู้ช่วยปลัดกระทรวง และผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.

ล่าสุดได้ขยับนั่งตำแหน่งหลักอีกครั้ง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ได้ชื่อว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง อายุราชการยังอีกยาวไกล

มีลุ้นถึงเก้าอี้ปลัดกระทรวง พม.เลยทีเดียว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ราชทัณฑ์” ย้าย “ทนายอานนท์”ขังต่อคุกพิเศษกรุงเทพฯ “เวหา – อมร” รักษาโควิดหายแล้ว
บทความถัดไปเปิดวิสัยทัศน์ บีซีเอช เวนเจอร์ส พร้อมทุ่มลงทุน ธุรกิจ StartUp Deep Technology