‘บิ๊กบี้’สั่งระดมยุทโธปกรณ์ทหารช่างช่วยปชช.จากน้ำท่วม

‘บิ๊กบี้’สั่งระดมยุทโธปกรณ์ทหารช่างช่วยปชช.จากน้ำท่วม ลุยสร้างสะพานชั่วคราว ใช้เรือเร็วขนส่งผู้ป่วย พร้อมแพลอยน้ำขนาดใหญ่ตั้ง รพ. สนาม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญกับความคล่องตัว ความปลอดภัยของหน่วยปฏิบัติ และทันต่อความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและกองทัพบกพร้อมส่งการสนับสนุนเพิ่มเติมในพื้นที่วิกฤต โดยเฉพพาะการประยุกต์ใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารเพื่อบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน ขณะเดียวกันหน่วยทหารของกองทัพบก ยังคงยืนหยัดช่วยผู้ประสบภัยบูรณาการ่วมทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน ต่อเนื่อง

พล.อ.ณรงค์พันธ์ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก(ศบภ.ทบ.) เตรียมยุทโธปกรณ์และเครื่องมือเพิ่มเติมจากกองทัพบกส่วนกลางและกรมการทหารช่าง เพื่อส่งไปยังพื้นที่ตามที่หน่วยร้องขอให้ทันต่อความเดือดร้อนของประชาชนนั้น ล่าสุด กรมการทหารช่างได้นำยุทโธปกรณ์มาประกอบและตรวจสภาพความพร้อมในการใช้งาน เตรียมที่จะกระจายส่งไปสนับสนุนหน่วยทหารในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วม โดยเป็นยุทโธปกรณ์สายช่างและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย ที่สำคัญได้แก่ ชุดสะพานเครื่องหนุนลอยแบบพับได้แบบ 79A (Ribbon Bridge) ซึ่งสามารถดัดแปลงนำไปวางเชื่อมต่อเส้นทาง หรือถนน สะพานที่ถูกตัดขาด ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ชั่วคราว , สะพาน Modula Fast Bridge (MFB) ยาว 15 เมตร เป็นรถสะพานที่สามารถเคลื่อนที่นำไปวางเชื่อมเส้นทาง ถนนที่น้ำถูกตัดขาดได้ทันที เพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราว ซึ่งสะพานลักษณะนี้นอกจากมีอยู่ที่กรมการทหารช่างแล้ว กองทัพบกยังได้ส่งไปที่กองพันทหารช่างในจังหวัดต่างๆ สามารถเข้าช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมได้ทันที ปัจจุบันสะพาน (MFB) ได้นำไปวางเชื่อมเส้นทางที่ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ และ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

เรือยนต์อลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย 55 แรงม้า ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ มีความรวดเร็วในการเดินทางเข้าพื้นที่น้ำท่วมสูง ใช้ในการรับส่งผู้ป่วย ย่นระยะเวลาในการเดินทางและทนต่อความแรงของกระแสน้ำ ,เรือยางติดเครื่องยนต์ สามารถบรรทุกคนได้ 15 คน และลงพื้นที่น้ำลึกได้ , แพ Mobile Clinic แพลอยน้ำขนาดใหญ่ สามารถใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการรักษาพยาบาล เป็นตำบลรวบรวมและกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์ ,เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบลากจูง ขนาด 8 นิ้ว สามารถสูบน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ,รถประปาสนามเคลื่อนที่สามารถผลิตน้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่ เป็นน้ำประปาให้ประชาชน ใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ จำเป็นต้องมียุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อสอดคล้องและรองรับการช่วยเหลือ ตลอดจนฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสภาพเดิมโดยเร็ว
การนำยุทโธปกรณ์ของหน่วยทหารช่างมาเสริมการดูแลผู้ประสบภัย เป็นการนำเอาเครื่องมือรวมถึงยุทโธปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบาย “ใช้ยุทโธปกรณ์ที่มีอย่างคุ้มค่า เพื่อประชาชน” โดยล่าสุด กรมการทหารช่างได้ส่งเครื่องยนต์ติดท้ายเรืออัลลูมิเนียม 55 แรงม้า ให้กองทัพภาคที่ 2 เสริมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ และจ.นครราชสีมา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon