นิพนธ์ ควง ยุพราช ช่วยเกษตรกรเพชรบูรณ์ติดตามโครงการประกันรายได้พร้อมมอบโฉนดที่ดิน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอรัญ วงศ์อนันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายนิเวศน์ หาญสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายไสกร พิมพ์บึง เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะ ติดตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพิธีมอบเช็คชำระหนี้ มอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และมอบถุงน้ำใจบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในชุมชนต่างๆ ที่หอประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และในฐานะประธานมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีย์ปราโมชและที่สำคัญในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มีกำหนดการมาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องที่นี่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาแต่ท่านมีภารกิจเร่งด่วนต้องปฏิบัติราชการที่กรุงเทพมหานคร จึงมอบหมายให้ตนในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทน

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องกองทุนฟื้นฟู ทุกท่านที่เมื่อสักครู่ได้รับเอกสาร ได้รับเช็คชำระหนี้กองทุนฟื้นฟู ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฟื้นฟูไปทำกิจกรรมในพื้นที่ พี่น้องเกษตรกรได้รับมอบโฉนดที่ดินคืน เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องกองทุนฟื้นฟูในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ที่ประสานงานมาวันนี้คือ นายยุพราช บัวอินทร์ อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่นี่น้ำท่วมบ้านเรือนอย่างเฉียบพลัน ตนได้ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนมอบถุงยังชีพ ด้วยความห่วงใยและเมื่อภัยบางส่วนยุติลงก็มาเร่งรัดการเยียวยาให้กับพี่น้องที่ประสบภัยพิบัติ

และวันนี้ด้วยความห่วงใยและความผูกพันมาร่วมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีฯ ที่ท่านห่วงใยพี่น้อง ซึ่งอยู่ในช่วงพายุน้ำในภาคเหนือตอนล่างมีมาก มาดูแลท่านอย่างใกล้ชิด และที่พรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นนโยบายสำคัญ คือ นโยบายประกันรายได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล และตนเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมการเจรจาตอนเข้าร่วมรัฐบาลร่วมกับท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน โดยประกันรายได้ในพืช 5 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยางพารา

ซึ่งตนได้ติดตามเรื่องสินค้าราคาเกษตรมาตั้งแต่ตนเป็นผู้แทนตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งไม่เคยเห็นข้าวโพดราคาไปถึง 10 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาที่รัฐบาลประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท หากต่ำกว่านี้จะมีเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชี แต่วันนี้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเพราะราคาข้าวโพดราคาดี ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่าน

ราคาปาล์มน้ำมันประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท แต่ทะลุไป 7-8 บาท รัฐบาลไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง ส่วนราคามันสำปะหลังประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท วันนี้ราคาทะลุถึง 2.70 บาท สูงกว่าที่รัฐบาลประกันรายได้แล้ว สินค้าเกษตรหลายตัวที่รัฐบาลใช้นโยบายในการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมา เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ของรัฐบาลที่ดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว

พรรคประชาธิปัตย์คุยกันว่าจะดูแลพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่ม จึงเป็นที่มาของนโยบาย ”เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด” ทำให้ราคาสินค้าเกษตรดีเกือบทุกตัว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรญภายใต้การดูแลของพรรคประชาธิปัตย์พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดดูแลทั้งช่องทางการจัดจำหน่าย และการผลิตให้เกษตรกร เห็นได้ชัดเจนว่านโยบายนี้ประสบผลสำเร็จอย่างเด่นชัดที่สุดนโยบายหนึ่งของรัฐบาล

และตนดูแลกรมที่ดินนำนโยบายการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้พี่น้องประชาชนที่รอคอยกันมานานตนพยายามเร่งรัดให้ออกโฉนดที่ดินให้พี่น้องประชาชน โดยเร็วที่สุด

และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพยายามที่จะดูแลพี่น้องอย่างใกล้ชิด เมื่อภัยจบสิ้นข้อมูลต่างๆต้องพร้อมในการเยียวยา โดยที่เพชรบูรณ์เมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากภัยร่องมรสุมความกดอากาศต่ำผ่านหล่มสัก หล่มเก่าและเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ทันทีที่มรสุมผ่านแล้ว ตนมาแจกเงินเยียวยาและมอบถุงยังชีพ ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่ง

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสมาชิกกองทุนฟื้นฟูทุกท่านที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฟื้นฟูได้รับโฉนดคืน เพราะตนถือว่าที่ดินคือชีวิต คือที่ทำกินที่เราประกอบอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง คือที่อยู่อาศัย เป็นมรดกที่ส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป จึงสำคัญกับพวกเรา เมื่อได้รับโฉนดคืนไปแล้วขอให้รักษาให้ดีไม่จำเป็นอย่าไปฝากใคร ใช้เลี้ยงครอบครัวให้นานที่สุด

มอบเช็คฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เป็นจำนวนงบประมาณ 7,968,580 บาท และมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับเกษตรกรที่ชำระหนี้ให้กับกองทุนเรียบร้อยแล้วจำนวน 5 แปลง และมอบประกาศนียบัตรให้กับหนี้ประเภทหลักทรัพย์และบุคคลค้ำ จำนวน 15 ราย

จากนั้นนายนิพนธ์ ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชหล่มเก่า เพื่อมอบถุงน้ำใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ป.ป.ช.คาดไต่สวน 1 ปี ร้อง ‘บิ๊กป๊อก’ เอื้อกระทิงแดง ใช้ที่ป่าชุมชน ขยายโรงงาน
บทความถัดไปเตือน ระวังจระเข้ ออกมาจากบึงบอระเพ็ด