‘บิ๊กป้อม’ หนุนปรับปรุง ท่าเรือพระปิ่นเกล้า ท่าเรือราชินี พัฒนาพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อประโยชน์ปชช.

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดย เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบโครงการปรับปรุงท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ท่าเรือราชินี และท่าเรือพระปิ่นเกล้า ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ โดยเน้นการออกแบบที่แสดงถึงความเคารพพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ การปกครอง ศาสนา และชีวิตชาวสยาม ที่เรียบง่าย ไม่รบกวนทัศนวิสัยของแม่น้ำเจ้าพระยา ให้มีการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการกู้ชีพภัยทางน้ำ และมีป้ายสัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยหลายภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และภาษาจีน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวด้วย และให้กรมเจ้าท่า นำรูปแบบท่าเรือพระปิ่นเกล้า ใช้เป็นแบบมาตรฐานในการปรับปรุงท่าเรืออื่นๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบกลางให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้จังหวัดที่มีเมืองเก่า 12 จังหวัด เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า (แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า เดิม) เพื่อให้เมืองสามารถรักษาอัตลักษณ์และบริบทของเมืองเก่าไว้ได้ และเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง 2 เมือง (เมืองเก่าตาก และเมืองเก่าพิษณุโลก) ให้ครอบคลุมหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกการบริหารจัดการเมืองเก่าระดับจังหวัด สู่การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รองโฆษก ตร. เผยอาการล่าสุด คฝ. ถูกยิงศีรษะ มีเลือดออกในสมอง ยังใส่เครื่องช่วยหายใจ
บทความถัดไปไฟฟ้าอุ้มผางเข้าสู่ภาวะปกติ หลังเสาหักโค่นล้มจากพายุ 117 ต้น