พช.อุบลฯ ยึดหลัก ‘บวร’ จัดกิจกรรม ‘โคก หนอง นา พช.’ โชว์นวัตกรรม เพอร์มาคัลเชอร์

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางไพรวัลย์ คำจริง พัฒนาการอำเภอโขงเจียม พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ (นพต.) อำเภอโขงเจียม กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) พื้นที่ 15 ไร่ วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมถวายสังฆทาน วัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง และวัดภูอานนท์ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม และพระอาจารย์วรวุฒิอาจารสุโภ เจ้าอาวาสวัดภูอานนท์ ที่กรุณาให้การสนับสนุนสถานที่และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ตามหลัก “บวร” หรือ บ้าน วัด ราชการ

สำหรับกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกป่า 5 ระดับ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่วัดป่าศรีแสงธรรม นั้น นอกจากจะเป็นพื้นที่แปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) แล้ว ยังได้รับ โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” วัดป่าศรีแสงธรรม ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมโคก หนอง นา ให้กับชาวบ้านที่สนใจจะนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์โรคระบาด ที่ส่งผลกระทบไปทั้งเศรษฐกิจ และสังคมความเป็นอยู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จึงเป็นทางรอดหนึ่งที่ได้ให้ความรู้และการศึกษา ทางด้าน ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางอากาศบริสุทธิ์ ความมั่นคงทางน้ำที่ไม่ขาดแคลน ความมั่นคงทางด้านพลังงานบริสุทธิ์ และที่สำคัญคือความมั่นคงทางสังคมครอบครัว

นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ยังได้ร่วมกันทำ เพอร์มาคัลเชอร์ (permaculture) ซึ่งเป็นแนวคิดและวิถีทางการเกษตรที่เน้นเรื่องความยั่งยืนของชีวิตและสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นในต่างประเทศเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว องค์ความรู้แบบฝรั่งนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการทำการเกษตร แต่ครอบคลุมถึงการออกแบบวิถีการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรกรรม รวมถึงการใช้ชีวิตของผู้คนในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า “จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้รัฐบาล ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดฯ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ทั้งสิ้น 4,044 แห่ง (มากที่สุดในประเทศไทย) การจัดกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี ในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระปัญญาวชิรโมลี และโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ดำเนินการรูปแบบ “บวร” หรือ บ้าน วัด ราชการ” สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญและถวายสังฆทาน ทั้งวัดป่าศรีแสงธรรม และวัดภูอานนท์ ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและประสบแต่ความโชคดี”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นนท์ ธนนท์ เปิดบทเรียนเรื่องแย่ๆ คำดูถูกนับไม่ถ้วน และความรู้สึกถึงวงการบันเทิงที่วุ่นวายเกินไป
บทความถัดไปต้านไม่ไหว! วอลเลย์สาวนครราชสีมา พ่ายคาซักฯ คว้ารองแชมป์สโมสรเอเชีย