‘พช.บ้านแฮด’ เอามื้อสามัคคี แปลงพื้นที่ต้นแบบ ‘โคก หนอง นา พช.’ พัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นางมาลินี เมตตันตคุปต์ มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด “คึกคัก คล่องแคล่ว ครี้นเครง เอาแรง แบ่งน้ำใจ” ในพื้นที่แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ แปลงดินของนาง นาง อัมพร พรมป้อ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด พื้นที่ขนาด 3 ไร่ ชิ่งแบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 1 : 1 สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

การจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในพื้นที่ต้นแบบครัวเรือนดังกล่าวครั้งนี้ นพต. และครัวเรือน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ประกอบด้วย การส่งมอบพื้นที่และวัสดุเอามื้อสามัคคี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแปลงตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ การปลูกไม้ผล และไม้เศรษฐกิจ การห่มฝาง

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ อำเภอบ้านแฮดได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไปนิพนธ์ ถกผู้ว่าฯ-สสจ.ปรับแผนเชิงรุก ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดสงขลา พร้อม ติดตามแผนรับมืออุทกภัย