จัสมิน เดินหน้าศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี-โทเคนดิจิทัล จัดประชุมผู้ถือหุ้นขอไฟเขียว

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JTS นำโดยคุณปลื้มใจ สินอากร ประธานกรรมการบริษัท คุณพาวุฒิ ศรีอรัญญากุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และคุณอัญชนา กัณหา ผู้จัดการฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ (ผู้ดำเนินรายการ) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ซึ่งบริษัทได้จัดการประชุมตามมาตรฐานการป้องกันโรคโควิด-19 ตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โดยมีวาระการประชุมสำคัญ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณา อาทิ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564, พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีขึ้นในอนาคต คือ ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ฯลฯ พิจารณาการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทฯ, พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ นายวีรยุทธ โพธารามิก และนายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้Facebook ประเทศไทย และ Instagram เปิดตัวแคมเปญ #RealTalkThailand
บทความถัดไปผู้ก่อตั้งเว็บดัง ยก”แพรว เบนจา”คือความหวัง อนาคตด้านอวกาศของไทย ไม่ควรถูกจับเพราะการพูด