กอ.รมน.จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)โดยมี พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามแนวทางของ ศบค. อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงานเครือข่ายในสังกัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดเดือนตุลาคม 2564 ประกอบด้วย การประมวลภาพพระราชกรณียกิจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ กอ.รมน. ได้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองประเทศชาติและประชาชนด้วยทศพิธราชธรรม ทรงทุ่มเทพระวรกายและกำลังพระราชหฤทัยในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ ซึ่งข้าราชการและมวลชน กอ.รมน. ทุกนาย ขอน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงาน ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ พร้อมดำรงภารกิจดูแลเคียงข้างประชาชน และเป็นที่พึ่งในทุกโอกาส
พร้อมกันนี้ กอ.รมน. ขอเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อเหลือง ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมจิตอาสาที่ส่วนราชการและภาคเอกชนทั่วประเทศได้จัดขึ้น อาทิ การบริจาคโลหิต การพัฒนาแหล่งชุมชน การแบ่งปันสิ่งของส่งมอบความสุข เพื่อสร้างจิตสำนึก และจิตสาธารณะร่วมกันอันจะส่งผลให้เกิดความสงบสุขในสังคมไทยสืบต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon